MUDr. Ingrid Janíková

MUDr. Ingrid Janíková

LÉKAŘKA REHABILITACE A FYZIOTERAPIE

Můj přístup k pacientovi je holistický – celostní.

Nemoc vnímám jako vychýlení z rovnováhy, a to na všech úrovních: fyzické, emoční i mentální.

Měla jsem to štěstí dívat se denně po dobu 3 let na ruce „guru“ manuální medicíny – profesoru Karlovi Lewitovi, který mne naučil klást důraz na tělo jako celek a jeho funkci, vnímat nepatrné odchylky v napětí tkání a pomocí jemných myoskeletálních technik je optimalizovat. Řídit se jeho moudrem: „Kdo léčí jen v místě bolesti, je ztracen.“ Proto vyšetřuji chodidla a pacientovu chůzi, když ho trápí migrény, zajímám se o jeho zažívání, když má výhřez ploténky, mobilizuji blokády hrudní páteře, když trpí arytmií. Využívám akupunkturu k léčbě bolesti a optimalizaci energií na meridiánech.

Během pěti let praxe na Klinice rehabilitace ve FN Motol jsem se seznámila s konceptem dynamické neuromuskulární stabilizace prof. Koláře a dále se v tomto konceptu vzdělávám. Specializuji se na problematiku pánevního dna, která souvisí s těhotenstvím, obdobím po porodu i po menopauze. Nalézám souvislost mezi duševním stavem pacienta a funkčními poruchami hybného systému, proto navštěvuji psychosomatické kurzy a konference. Často vhodně volený rozhovor či povzbuzení pomůže více než injekce. Rehabilitační lékařství a fyzioterapie je obor, který se velmi rychle rozvíjí.

Je pro zvídavé, je neskutečně tvůrčí, baví mě.

Mojí snahou je na základě znalostí z interní medicíny i rehabilitační specializace naučit pacienta, jak vnímat své tělo, zacházet s dechem, aktivně rozeznat a „opravit“ funkční poruchu dříve, než se promění v poruchu mechanickou, strukturální. Vést jej na jeho cestě k uzdravení.

V rámci celostního přístupu k pacientovi, na základě znalostí interní a rehabilitační specializace provádím klinické vyšetření, diagnostiku a léčbu:

  • Komplexní analýzu neuro-muskulo-skeletálního aparátu, diferenciální diagnostiku a strategii fyzioterapie;
  • Léčbu bolestivých stavů hybného systému, zejména funkčních poruch (manuální myoskeletální techniky – chiropraxe, reflexní terapie, akupunktura, osteopatie, léčebné obstřiky, preskripce racionální farmakoterapie, fyzikální terapie a ergoterapie);
  • Prostřednictvím pohybu a dalších fyzioterapeutických postupů cíleně ovlivňuji funkce ostatních sytémů včetně funkcí psychických (psychosomatická medicína);
  • Specializace v lymfologii;
  • Problematika pánevního dna (léčba funkční ženské sterility, inkontinence, bolestivé kostrče, dyspareunie), fyzioterapie těhotných.
Dozvědět se více

Osobní údaje

Datum narození
Národnost
Slovenská

Pracovní zkušenosti

2021 – 2022
My Clinic, vedoucí lékařka specializace Rehabilitace a fyzioterapie
2001 – 2021
Canadian Medical, vedoucí lékařka specializace Rehabilitace a fyzioterapie
2008 – 2013
Prague Women Health Center – spolupráce s gynekologickou praxí
2001 – 2008
O&G Group Medical Clinic Prague
1999 – 2001
Health Centre Prague
1995 – 1999
Fakultní nemocnice Motol, klinika rehabilitace, sekundární lékařka, pedagogická činnost na II. LF UK
1992 – 1995
Nemocnice Kladno, interní oddělení, koronární jednotka, sekundární lékařka
1989 – 1992
Nemocnice Kladno, lékařka v předatestační přípravě
1987 – 1989
Nemocnice Žilina, lékařka v předatestační přípravě

Vzdělání a kvalifikace

1981 – 1987
LF UK Praha
1992
Atestace z interního lékařství
1999
Atestace z fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace
1996
Odborná stáž – Langenargen SRN, Dr. Med. Alexander Kollmann použití Brügerovy léčebné metody při ambulantní diagnostice a léčení funkčních poruch hybného systému
1997
Kurz manuální lymfodrenáže
2000
Lektor – školitel kurzů manuální lymfodrenáže
2002
Odborná stáž Liege (Belgie) Luc Lecoq – ostéopathe
2008
Pilates Medical koncept (Slovenská rep.)
2009
Kurzy psychosomatické medicíny
2010
Kurz Dynamické neuromuskulární stabilizace FN Motol Prof. Kolář
2010 – 2011
Osteopatické kurzy – Viscerální Manipulace – Barral Institut France
2014
Weill Cornell Seminars Salzburg, Rakousko
2019
Zařazení do atestační přípravy z Psychosomatické medicíny IPVZ Praha
Diplom celoživotního vzdělávání lékařů České lékařské komory
Licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení v oboru rehabilitace a fyzikální medicína
Medical Advisor/Consultant pro Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze
Kongresy Společnosti myoskeletální medicíny, Společnosti FBLR, Společnosti psychosomatické medicíny
Pravidelná účast na vzdělávacích akcích pořádáných Českou lékařskou komorou

Pedagogická činnost

2008 – DOSUD
Lektorka a odborná garantka kurzů s problematikou zdravého životního stylu pro učitele a vzdělavatele dospělých ze zemí EU (kurzy v rámci programů Comenius a Grundtvig)
2010 – DOSUD
Lektorka a odborná garantka kurzů Prevence pohybových potíží při práci úředníka (průběžné vzdělávání úředníků, akreditace Ministerstva vnitra ČR)

Členství v lékařských společnostech

Společnost rehabilitace a fyzikální medicíny Jana Evangelisty Purkyně
Společnost myoskeletální medicíny Jana Evangelisty Purkyně
Společnost psychosomatické medicíny
International Society of Rehabilitation and Physical Medicine