Doc. MUDr. Mariana Wohlfahrtová, Ph.D., FEBTM

Doc. MUDr. Mariana Wohlfahrtová, Ph.D., FEBTM

PRAKTICKÝ LÉKAŘ, NEFROLOGIE

Doc. MUDr. Mariana Wohlfahrtová, Ph.D., FEBTM (rozena Urbanová) je specialistka na praktické lékařství a nefrologii s dlouholetou praxí v oboru.

Dozvědět se více

Osobní údaje

Datum narození

Pracovní zkušenosti

2021 - SOUČASNOST
Praktický lékař, nefrolog
Concierge Medicine Europe, Praha
2021 - 2022
Praktický lékař
Ambulance VPL, Praha- Uhříněves
2019 - 2020
Nefrolog, praktický lékař
Canadian Medical Care, Praha
2018
Zahraniční stáž - Visiting clinician
Department of Nephrology and Hypertension, University of Utah
Salt Lake City, Utah, USA
2015 - 2020
Zástupce přednosty pro vědu a výzkum
Klinika nefrologie, Transplantcentrum, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
2015 - 2016
Vedoucí transplantační ambulance
Klinika nefrologie, Transplantcentrum, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
2013
Zahraniční stáž - Research fellow
Department of Nephrology and Hypertension, Transplant Center, Mayo Clinic
Rochester, Minnesota, USA
2006 - 2020
Lékař
Klinika nefrologie, Transplantcentrum, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Vzdělání a kvalifikace

2022
Atestace z praktického lékařství
Institut postgraduálního vzdělávaní, Prah
2020
Habilitace, udělen titul Doc.
1. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Česká republika
Téma: Vaskulární rejekce po transplantaci ledviny
2015
Doktorát, udělen titul PhD
1. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Česká republika
Téma: Predikce rozvoje funkce štěpu a rejekce po transplantaci ledviny
2015
Evropská atestace z transplantační medicíny, FEBTM
Board of Transplant Medicine, Brussel, Belgie
2012
Atestace z nefrologie
1. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Česká republika
2010
Interní kmen
Institut postgraduálního vzdělávaní, Praha
1999 - 2006
Všeobecné lékařství
Lékařská fakulta, Universita P. J. Šafárika, Košice, Slovenská republika

Kurzy, semináře, konference

2014
Course for Reviewers to be
European Renal Association, European Dialysis and Transplant Association Leiden
The Netherlands
2011
Introductory Course on Epidemiology
European Renal Association, European Dialysis and Transplant Association
Salzburg, Austria
2010
Summer School on Modern Methods in Biostatistics and Epidemiology
Harvard University, Karolinska Institutet
Treviso, Italy
2009, 2010
Hesperis Course
European Society for Organ Transplantation
Barcelona, Spain & Edinburgh, Scotland
2009
English Language Course: Cambridge E.S.O.L. Examination
Certificate of Advanced English, level C1
2009
Statistika v biomedicínském výzkumu
Euromise, Praha, Česká republika
2007
Transplant 360
Erasmus Medical Center
Rotterdam, The Netherlands
2007
Transplant Preceptorship Program
Großhadern Hospital
Munich, Germany
2006
ESH Educational Master Course on Hypertension and Cardiovascular Risk
European Society of Hypertension, Prague, Czech Republic

Vědecká a výzkumná činnost

2017 - 2020
Grant Ministerstva zdravotnictví České republiky
Genetická variabilita BKV v České republice a její vliv na patogenezi infekce po transplantaci ledviny. Spoluřešitel, 2017–2020
2015 - 2018
Grant Ministerství zdravotnictví České republiky
Fenotyp vaskulární rejekce po transplantaci ledviny a izolovaná v-léze
Hlavní řešitel, 2015-2018

Ocenění

2022
Cena české nefrologické společnosti o nejlepší monografii
2022
Maydlova cena České chirurgické společnosti ČLS JEP za nejlepší knižní publikaci
2020
Cena České nefrologické společnosti za nejlepší publikaci
2015
Cena ministra zdravotnictví za výzkum a vývoj pro rok 2015
2013
ERA – EDTA Travel Grant, ERA – EDTA Congress 2013 Istanbul
2012
European Renal Association - European Dialysis Transplantation Association Best Young Author Abstract, ERA - EDTA Congress 2012 Paris
2012
Česká transplantační společnost, Cestovní grant, ATC Boston 2012
2012
Česká nefrologická společnost, Cena za nejlepší prezentaci mladých autorů, Kongres ČNS, Brno
2011
Česká transplantační společnost, Cestovní grant, ATC Philadelphia 2011

Publikace

M. Wohlfahrtová, O. Viklický, R. Lischke. Transplantace orgánů v klinické praxi, Grada 2021
Wohlfahrtová M. Transplantační imunologie. In: Molitor M et al. Transplantace v rekonstrukční chirurgii. 1. vydání. Praha: Grada, 2017.
Urbanová M. Diabetes mellitus po transplantaci ledviny. In: VIKLICKÝ O, ADAMEC M, BALÁŽ P. a kol. Transplantace ledviny v klinické praxi. Grada 2008.
Urbanová M. Hematologické komplikace po transplantaci ledviny. In: VIKLICKÝ O, ADAMEC M, BALÁŽ P. a kol. Transplantace ledviny v klinické praxi. Grada 2008.
Salakova M, Ludvikova V, Hamsikova V, Kolariova M, Sroller V, Viklicky O, and Wohlfahrtova M.
Pretransplantation seroreactivity in kidney donors and recipients as a predictive factor for posttransplant BKPyV viremia. Front. Immunol. in press
Hruba P, Krejcik Z, Stranecky V, Maluskova J, Slatinska J, Gueler F, Gwinner W, Brasen JH, Wohlfahrtova M, Parikova A, Osickova K, Fronek J, Seda O, Prefertusova L, Honsova E, Viklicky O. Molecular patterns discriminate accommodation and subclinical antibody-mediated rejection in kidney transplantation. Transplantatation 2019, accepted for publication.
Wohlfahrtova M, Hruba P, Klema J, Novotny M, Krejcik Z, Stranecky V, Honsova E, Vichova P, Viklicky O. Early isolated V-lesion may not truly represent rejection of the kidney allograft. Clin Sci. 2018,132(20):2269-84.
Novotny M, Hruba P, Vichova P, Maluskova J, Honsova E, Viklicky O, Wohlfahrtova M. Isolated v-lesion resents a benign phenotype of vascular rejection of the kidney allograft – a retrospective study. Transpl Int. 2018,31(10):1153-63.
Wohlfahrtova M, Viklicky O. New strategies for evaluating the quality of kidney grafts from elderly donors. Transplant Rev 2015, 29: 212-8.
Wohlfahrtova M, Tycova I, Honsova E, Lodererova A, Viklicky O. Molecular Patterns of Subclinical and Clinical Rejection of Kidney Allograft: Quantity Matters. Kidney Blood Press Res 2015, 40:244-257.
Wohlfahrtova M, Viklicky O. Recent trials in immunosuppression and their consequences for current therapy. Curr Opin Organ Transplant. 2014 Aug,19(4):387-94.
Keddis MT, El Ters M, Rodrigo E, Dean P, Wohlfahrtova M, Kudva YC, Lorenz EC, Cosio FG. Enhanced posttransplant management of patients with diabetes improves patient outcomes. Kidney Int. 2014 Sep,86(3):610-8.
Balaz P, Rokosny S, Wohlfahrt P, Wohlfahrtova M, Adamec M, Janousek L, Fronek J, Viklicky O, Pokorna E. Dual kidney transplant: a single-center experience and review of the literature.
Exp Clin Transplant. 2013 Oct,11(5):388-95.
Wohlfahrtova M, Brabcova I, Zelezny F, Balaz P, Janousek L, Honsova E, Lodererova A, Wohlfahrt P, Viklicky O. Tubular atrophy and low netrin-1 gene expression are associated with delayed kidney allograft function. Transplantation 2014 Jan 27,97(2):176-83.
Balaz P, Rokosny S, Wohlfahrtova M, Wohlfahrt P, Bartonova A, Pokorna E, Honsova E, and Viklicky O. Identification of Expanded Criteria Donor Kidney Grafts at Lower Risk of Delayed Graft Function. Transplantation 2013 Oct 15,96(7):633-8.
Slatinska J, Rohal T, Wohlfahrtova M, and Viklicky O. Long-term Follow-up of Stable Kidney Transplant Recipients After Conversion From Tacrolimus Twice Daily Immediate Release to Tacrolimus Once-daily Prolonged Release: A Large Single-Center Experience. Transplant Proc. 2013 May,45(4):1491-6.
Urbanova M, Brabcova I, Girmanova E, Zelezny F, Viklicky O. Differential regulation of the nuclear factor-κB pathway by rabbit antithymocyte globulins in kidney transplantation. Transplantation 2012 Mar 27,93(6): 589-96.
Girmanova E, Brabcova I, Klema J, Hribova P, Wohlfartova M, Skibova J, Viklicky O. Molecular networks involved in the immune control of BK polyomavirus. Clin Dev Immunol, 2012.
Viklicky O, Krystufkova E, Brabcova I, Sekerkova A, Wohlfahrt P, Hribova P, Wohlfahrtova M, Sawitzki B, Slatinska J, Striz I, Volk HD, Reinke P. B-cell-related biomarkers of tolerance are up-regulated in rejection-free kidney transplant recipients. Transplantation 2013 Jan 15,95(1):148-5.
Viklicky O, Netuka I, Urbanova M, Adamec M, Maly J, Voska L, Pokorna E. Kidney Transplantation from a Brain-dead Heart Transplant Candidate Treated with Biventricular Assist Device: 12-Month Follow-up. NDT plus, 2008, 1(1):34-35.
Urbanova M, Kalousova M, Zima T, Skibova J, Wohlfahrt P, and Viklicky O. Fetuin-A Early after Renal Transplantation. Kidney Blood Press Res. 2009, 32(3):217-22.
Wohlfahrtová, M. Jaké příznaky by měly praktického lékaře upozornit na renální onemocnění, kdy odeslat pacienta ke specialistovi. Practicus 2016,15(3):13-17. ISSN: 1213-8711.
Novotný M, Wohlfahrtová M, Viklický O. Pokroky v diagnostice a léčbě komplexu tuberózní sklerózy. Postgraduální medicína 2015,17(5): 472-477.
Wohlfahrtová, M, Černoch, M, Viklický O. Stárnoucí dárce ledviny k transplantaci. Postgraduální medicína 2015,17(5):563-569.
Řepová B., Wohlfahrtová M, Viklický O. Těhotenství po transplantaci ledviny nepředstavuje riziko pro ztrátu štěpu. Aktuality v nefrologii, 2013, 11(1), 78-81.
Viklický O, Slatinská J, Bürgelová M, Vítko S, Urbanová M, Lazanská R, Hanzal V, Bandúr S, Teplan V, Matl I, Janousek L, Honsová E, Drastichová M, Malý J. Kidney transplantation at the Institute for Clinical and Experimental Medicine. Cas Lek Cesk. 2011,150(1):56-9.
Mraz M, Urbanova M, Wohlfahrt P, Podracka L. The Brain Natriuretic Peptide (BNP) and Cardiovascular Risk in Pediatric Population (Mozgový nátriuretický peptid (BNP) a kardiovaskulárne riziko v detskom veku). Čes.-slov. Pediat. 2006,61(2): 89-94.

Členství v lékařských společnostech

Sdružení praktických lékařů ČR
Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP
Zakladatel a prezident Mladých transplantologů, 2015-2017
Česká lékařská komora
Člen redakční rady Postgraduální nefrologie 2019-2022
Recenzent odborných článků v zahraničních časopisech (Transplant International)
Česká nefrologická společnost