Prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.

Prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.

GYNEKOLOGIE, PORODNICTVÍ, GENETIKA

Prof. MUDr. Pavel Calda, CSc., je uznávaný odborník v oboru gynekologie, porodnictví a genetiky. Za svůj významný přínos v těchto oblastech získal řadu ocenění.

Profesor, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF a VFN

Centrum fetální mediciny a Oddělení ultrazvukové diagnostiky (vedoucí oddělení)

Dozvědět se více

Osobní údaje

Datum narození

Ocenění

2010
ISUOG Service Award 2010 za přínos k rozvoji společnosti
1994
Cilag Foundation Award 1994 Pawlikova cena v oboru gynekologie a porodnictví
1998
Sonkova cena 1998 za nejlepší publikaci v oblasti ultrazvukové diagnostiky
1997
”Liškova cena” 1997 Imunologické společnosti

International Meetings

2015
Obstetrics Forum 2015, Prague (Chairman)
2010
20th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG) 10-14 October 2010, Prague (Chairman)

Členství v lékařských společnostech

MEZINÁRODNÍ
Člen mezinárodního sboru poradců – American Journal of Obstetrics and Gynecology
Section editor – European Gynecology & Obstetrics
Editorial board member Medical Science Monitor
Editorial board – Gynecological and Reproductive Endocrinology and Metabolism
Editorial board – ObGyn.net
Editorial board – MINERVA GINECOLOGICA
NÁRODNÍ
člen revizní komise České lékařské společnosti ČLS JEP
předseda České společnosti pro ultrazvuk v gynekologii a porodnictví, ČLS JEP
šéfredaktor časopisu Actual Gynecology and Obstetrics
předseda komise pro státní závěrečné zkoušky
člen poradní komise Ministerstva zdravnotnictví ČR
editor profesního portálu www.gynstart.cz
člen – Česká společnost lékařské genetiky ČLS JEP
V MINULOSTI
bývalý člen výboru – International Society of Utlrasound in Obstetrics and Gynaecology (ISUOG) v letech 2007-2010
bývalý člen redakční rada – Journal of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology
bývalý předseda a člen výboru sekce ultrazvukové diagnostiky České gynkologicko-porodnické společnosti ČLS JEP
bývalý člen grantové agentury Karlovy univerzity v Praze
bývalý vědecký sekretář a člen revizní komse (do 2017) České gynekologicko-porodnické společnosti
bývalý člen “Resource group” (EFSUMB)
bývalý člen výboru pro vzdělávání of EAPM European association of perinatal medicine
bývalý člen České společnosti transfuzního lékařství ČLS JEP
bývalý člen výboru sekce Perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP
bývalý předseda sekce fetální medicíny ČGPS ČLS ČLS JEP
bývalý šéfredaktor Moderní Gynekologie
bývalý Člen výboru poradců Obgyn-Net