MUDr. Peter Wohlfahrt, Ph.D.

MUDr. Peter Wohlfahrt, Ph.D.

KARDIOLOGIE

MUDr. Peter Wohlfahrt je specialista v oboru kardiologie s mnohaletou praxí a je také držitelem několika tuzemských a mezinárodních ocenění.

Dozvědět se více

Osobní údaje

Datum narození
02.09.1980
Národnost
Slovenská

Vzdělání a kvalifikace

1999-2006
Lékařská fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Slovensko
2014
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
2017
Atestační zkouška z kardiologie
2006 – NYNÍ
Pracoviště preventivní kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM), Praha, Česká republika
2011 – 2022
Centrum kardiovaskulární prevence, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Thomayerova nemocnice, Praha, Česká republika
2019 – NYNÍ
3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova – školitel Ph.D.
2021 – NYNÍ
2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova – přednášející

Vědecká a výzkumná činnost

ČESKÁ STUDIE POST-MONICA
Průřezový průzkum kardiovaskulárních rizikových faktorů na náhodném vzorku populace České republiky
PRŮZKUM ESH O MRTVICI
Průřezový průzkum pacientů po první ischemické cévní mozkové příhodě
CARDIOVISION BRNO 2030
Průřezový průzkum obyvatel města Brna
PROS JAKO INDIKÁTOR PŘECHODU ONEMOCNĚNÍ U SRDEČNÍHO SELHÁNÍ
Výzkumný grant Americké kardiologické asociace (AHA)
NOVÉ NÁSTROJE PRO ZLEPŠENÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PREVENCE PO INFARKTU MYOKARDU
Výzkumný grant Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky (AZV ČR)

Ocenění

CENA JIŘÍHO WIDIMSKÉHO SR.
Zasedání Mezinárodní společnosti pro hypertenzi, Vancouver, Kanada, 2010
CENA MINISTRA ZDRAVOTNICTVÍ
Cena ministra zdravotnictví za lékařský výzkum, 2010
OCENĚNÍ ZA NEJLEPŠÍ POSTEROVOU PREZENTACI
Zasedání Evropské společnosti pro aterosklerózu, Göteborg, Švédsko, 2011
OCENĚNÍ PŘEDSEDY MEZINÁRODNÍ ANGIOLOGICKÉ UNIE
Kongres Mezinárodní angiologické unie, Praha, 2012
CENA ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO ATEROSKLERÓZU
Cena České společnosti pro aterosklerózu za nejlepší publikaci, 2013, 2015, 2018
CENA ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HYPERTENZI
Cena České společnosti pro hypertenzi za nejlepší publikaci, 2012, 2014, 2016, 2018

Členství v lékařských společnostech

Evropské asociace pro kardiovaskulární prevenci a rehabilitaci (EACPR) při Evropské kardiologické společnosti
Asociace srdečního selhání (HFA) při Evropské kardiologické společnosti
Americké kardiologické asociace (AHA)
Evropské společnosti pro aterosklerózu
České společnosti pro aterosklerózu
České společnosti pro hypertenzi