MUDr. Magdalena Kreimová

MUDr. Magdalena Kreimová

PEDIATRIE

MUDr. Magdalena Kreimová je praktická lékařka pro děti a dorost, s bohatými zkušenostmi v oboru pediatrie z mnoha zdravotnických zařízení.

Dozvědět se více

Osobní údaje

Datum narození

Pracovní zkušenosti

2023 - SOUČASNOST
Concierge Medicine Europe - Praktická lékařka pro děti a dorost
2021 - 2023
My Clinic - Praktická lékařka pro děti a dorost, vedoucí pediatrické ordinace
2001 - SOUČASNOST
Nemocnice Na Bulovce, dětské oddělení - externí spolupráce při zajišťování nočních služeb
2001 - 2021
Canadian Medical Praha - praktická lékařka pro děti a dorost
2015 - 2018
Velvyslanectví Spojených států amerických v České republice, Praha - Medical Advisor / Consultant
1994 - 2001
Okresní nemocnice Příbram, dětské oddělení - lékařka
Centrum integrace dětí Praha 8 - odborná garantka
Sdružení na pomoc chronicky nemocným dětem (ozdravné pobyty u moře, na horách) - odborná spolupráce

Vzdělání a kvalifikace

2023 - 2028
Diplom celoživotního vzdělávání, ČLK
2018 - 2023
Diplom celoživotního vzdělávání, ČLK
2017
Seminář Dětská endokrinologie a nefrologie, Open Medical Institut Salzburg, Rakousko
2014
Seminář Dětská infekce, Open Medical Institut Salzburg, Rakousko
2004
Odborná způsobilost v oborech Dětské lékařství a Praktický lékař pro děti a dorost
1998 - 2001
Studium symptomatické a konstituční homeopatie
1998
Osvědčení k výkonu lékařského povolání - licence České lékařské komory (ČLK), Olomouc
1997
Atestace z oboru Pediatrie, Fakultní nemocnice v Motole
1992
Promoce na II. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
1990 - 1992
Zahraniční stáže a semináře během studia na II. lékařské fakultě UK v Praze, Erlangen (Německo), Grunau (Rakousko)

Kurzy, semináře, konference

Pravidelný návštěvník (cca 2x ročně) mezinárodních pediatrických konferencí, nejčastěji ESPID - European Society of pediatric infectious diseases, EAP - European Academy of Paediatrics, EIP -  Excellence in paediatrics, Europediatrics, 2018 pediatrická konference na Novém Zélandě.

Ocenění

Nominace na Výroční cenu prof. MUDr. Františka Kölbela v roce 2017.

Členství v lékařských společnostech

Členka České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a České pediatrické společnosti JEP, v minulosti též 2 roky členka Evropské pediatrické akademie.

Jazyky

Angličtina, ruština (základní dorozumění), němčina (pasivní znalost)