MUDr. Kristina Straková

MUDr. Kristina Straková

ORL (UŠNÍ, NOSNÍ, KRČNÍ)

MUDr. Kristina Straková je vysoce kvalifikovaná specialistka v oboru ORL (ušní, nosní, krční) s bohatou praxí z mnoha zdravotnických zařízení.

Dozvědět se více

Osobní údaje

Datum narození
07.08.1983
Národnost
Česká

Pracovní zkušenosti

04/2022 - SOUČASNOST
Concierge Medicine Prague
05/2022 - SOUČASNOST
ORL Mazurská, Praha 8
2018 - SOUČASNOST
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 3. LF UK a FNKV
2016 - 2021
Canadian Medical Center, Ambulance ORL poliklinika Palackého, Praha
2015 - 2018
Odborný asistent, 1.LF UK, Praha
2009 - 2015
Klinika otorinolarnygologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FNM

Vzdělání a kvalifikace

2021
Zkouška ze spánkové medicíny a praktická zkouška z polygrafie ČSVSSM
2015
Certifikovaný kurz sonografie hlavy a krku, Endokrinologický ústav, Praha
2014
Ukončené specializační vzdělávání v oboru Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
2011 - 2012
Divisione di Chirurgia Cervico Facciale, Instituto Europeo di Oncologia, Milan, Itálie
2006 - 2009
Stáže na Klinice plastické chirurgie, FNKV, Praha
2003 - 2009
3.LF UK, Praha, obor Všeobecné lékařství
2008
Kl. stáž Veracruz, Mexiko – Hospital Militar de Veracruz, Klinika plastické chirurgie a Gynekologicko–porodnická klinika
2007
Kl. stáž Alexandrie, Egypt – Fakultní nemocnice v Alexandrii, Chirurgická klinika
2006
Kl. stáž Recife, Brazílie, Instituto Materno Infatil de Pernambuco, Klinika plastické chirurgie
2001 - 2003
The English College in Prague, zakončeno International Baccalaureate

Kurzy, semináře, konference

2014
Weill-Cornell Uni. seminář, Salcburk, Rakousko

Publikace

03/2014
Zobrazení slinných žlaz magnetickou rezonancí, Lisý J, Zábrodský M, Campr V, Kuchař M, Pipková R, Bouček J, Mikšík L, Straková K, Bejlková Z., Česká radiologie
2014
STRAKOVÁ K. Chondrosarkomy hrtanu. Praha, Klinika otorinolarnygologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, 2014. 24s Oponent atestační práce: prof. MUDr. Jan Plzák, PhD.
2011
Fyziologické hodnoty čichových testů v české populaci, Vodička J., Menšíková A., Balatková Z., Shejbalová H., Racková R., Matoušek P., Straková K., Pellant A., Chrobok V., Otorinolaryngologie a foniatrie
2009
STRAKOVÁ K. Rozdíl ve vnímání chuti u pacientů s rozštěpovou vadou v korelaci s nálezem u zdravé populace a možné změny v morfologii chuťových pohárků. Praha, Univerzitra Karlova, 3. Lékařská Fakulta, 2009. 56s. Vedoucí diplomové práce: prof. MUDr. Markéta Dušková, CSc.
PLZÁK J. – STRAKOVÁ K. Vyšetření dutiny ústní a hltanu. In ORL pro všeobecné praktické lékaře. 1. vyd. Praha: Raabe, Kapitola 4.

Členství v lékařských společnostech

ČLS JEP ORL
ČLK

Jazyky

Angličtina
Italština