MUDr. Jaroslav Kraus, Ph.D., MBA, LL.M.

MUDr. Jaroslav Kraus, Ph.D., MBA, LL.M.

ORL (UŠNÍ, NOSNÍ, KRČNÍ)

MUDr. Jaroslav Kraus je vysoce kvalifikovaný specialista v oboru ORL (ušní, nosní, krční) s bohatými pracovními zkušenostmi v dané oblasti.

Dozvědět se více

Osobní údaje

Datum narození

Pracovní zkušenosti

2022 - SOUČASNOST
Otorinolaryngologická klinika 3. LF UK Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
2021 - SOUČASNOST
Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku Fakultní Thomayerova nemocnice
2005 - 2020
Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov (Primář oddělení), Spánková laboratoř Benešov (Vedoucí lékař)
2003 - 2005
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol
2001 - 2002
Evropský Institut Onkologie, Divize chirurgie hlavy a krku, Milano, Itálie
1999 - 2000
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol
1996 - 1999
ORL oddělení FN Bulovka

Vzdělání a kvalifikace

2008 - 2016
Doktorantské studium na LF MU Brno v oboru ORL, Ph.D.
2012
Znalostní a praktická zkouška z polysomnografie
2011
Graduace na Academy of Health Care Management – studium MBA, management ve zdravotnictví
2008
Zařazen do oboru Dětská otorhinolaryngologie, Akreditační zkouška ze spánkové medicíny
1999 - 2003
Atestace I., II. stupně oboru otorhinolaryngologie
1990 - 1996
1.Lékařská fakulta UK (MUDr.)
1986 - 1990
Gymnázium v Praze 10 Přípotoční
1978 - 1986
Základní škola ZŠ Křejpského Praha 4

Kurzy, semináře, konference

2014
Nádory hlavy a krku 2014 – Mezioborová konference, Chirurgie hlavy a krku patologie a onkologie, Hradec Králové
2004
Kurz středoušní chirurgie, Slovensko
2004
Kurz laserové chirurgie, Praha

Prezentace

2015
Ondrová M., Floriánová L., Máchalová M., Kraus J.: Obstructive sleep apnea syndrome treated by both side tonsillotomy in childhood. 3rd Congress of European ORL – HNS, 6. česko-slovenský kongres otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Praha, 2015
2014
Kraus J., Haasová T., Šimonová P., Vesecká V., Nedeliak T.: Trendy užití léčebných modalit v terapii spánkové apnoe. XVI. Český a XI. Česko – Slovenský sjezd spánkové medicíny, Praha, 2014, publikovaná abstrakta
2009
Pekařová T., Kraus J., Příhodová P., Nedeliak T.: Thyroid surgery – experience from our ENT department, 8. Česko – Německé ORL setkání, Plzeň, 2009, publikovaná abstrakta
2007
Kraus J.: Chirurgcká léčba onemocnění štítné žlázy. Benešovský ORL den. 1.Středočeský ORL den, Benešov, 31.7.2007

Členství v lékařských společnostech

Česká lékařská komora
Česká společnost pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, vedoucí Sekce lůžkových ORL pracovišť
Člen atestační komise pro otorinolaryngologii s pověřením ČLK a MZ ČR
Předseda Etické komise Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, Hlavní lékař Rady kvality Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, Člen redakční rady Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Česká společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu, předseda Revizní komise výboru ČSVSSM
European Sleep Research Society
Klub mladých onkologů KOC