MUDr. Jana Yanová

MUDr. Jana Yanová

PRAKTICKÝ LÉKAŘ, VEDOUCÍ LÉKAŘ

Spoluzakladatelka a vedoucí lékařka nově založené polikliniky Concierge Medicine Europe (Centrum excelence pro preventivní a lifestylovou medicínu), která poskytuje komplexní péči se službami praktického lékaře a specializovaných lékařů zahraničním i tuzemským pacientům.

Jana Yanová v minulosti působila jako primářka a praktická lékařka na špičkové soukromé lékařské klinice a také jako odborná asistentka na lékařské fakultě Hongkongské univerzity, kde se zabývala vědeckou činností, vyučováním a přípravou učebních osnov. Má vynikající zkušenosti s prací v multikulturním prostředí.

Dozvědět se více

Osobní údaje

Datum narození

Pracovní zkušenosti

5/2021 – SOUČASNOST
Spoluzakladatelka a vedoucí lékařka, praktická lékařka, Concierge Medicine Europe (Centrum excelence pro preventivní a lifestylovou medicínu)
2012-2021
Vedoucí lékařka pro Prahu 4 a praktická lékařka, Canadian Medical Care, Praha, Česká republika
2004- 2012
Praktická lékařka, Canadian Medical Care, Praha, Česká republika
1999-2004
Odborná asistentka na katedře komunitního lékařství a katedře rodinného lékařství, Hongkongská univerzita
1998-2003
Praktická lékařka, Locum, Praha, Česká republika
1995-1997
Rezident, Katedra všeobecného praktického lékařství, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ), Praha, Česká republika
1994-1995
Rezident, Interní klinika, Klinika chirurgie, Národní tchajwanská univerzitní nemocnice, Tchaj-wan
1993-1994
Rezident, Interní klinika, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha
1992-1993
Výzkumná asistentka, Klinika kardiochirurgie, Národní tchajwanská univerzitní nemocnice, Tchaj-wan

Vzdělání a kvalifikace

1985-1991
Studium a získání titulu MUDr., 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika
1997
Získání licence praktického lékaře, Praha, Česká republika
1998
Získání licence k výkonu lékařské praxe na Tchaj-wanu, Tchaj-pej, Tchaj-wan
2002
Diplomovaná členka, MFMPH, Fakulta veřejného zdravotnictví, Royal College of Physicians, Velká Británie

Kurzy, semináře, konference

1999
Kurz infekčních nemocí, Hongkongská univerzita, Hongkong
2000-2001
Kurz zdravotnické ekonomiky, Aberdeenská univerzita, dálkový roční kurz
2002
Kurz klinické etiky, Hongkongská univerzita, Hongkong
2003
Mezinárodní konference o informatice v medicíně, Hongkong
2004
Konference Světového fondu pro výzkum rakoviny (WCRF): Prevence rakoviny, Hongkong
2014
Kurz ultrazvuku břicha, dvoutýdenní kurz
2006-2021
Pravidelná účast na konferencích pro praktické lékaře: Medicína v praxi, Kongres pro primární péči
2021
Certifikát ELMO (Evropská organizace pro medicínu životního stylu)

Prezentace

2003
10. mezinárodní konference o rakovině, Hongkong. Prezentace studie: Účinnost a efektivita oportunního screeningu karcinomu děložního čípku v Hongkongu

Zdravotnické mise

1995
World Vision, projekt Youth Ambassadors, zdravotnice – poskytování péče účastníkům projektu
2014
Fidži, Marine Reach Ministry – poskytování lékařské péče v mobilní klinice v odlehlých oblastech Fidži

Publikace

Účinnost a efektivita oportunního screeningu karcinomu děložního čípku: srovnání s organizovaným screeningem. Adab P. (1), McGhee SM, Yanová J., Wong CM, odborný časopis Medical Care, 2004, 42:600-609.
„Snow on Cholera“, vzdělávací interaktivní video pro postgraduální studium MPH (Master of Public Health), Hongkongská univerzita, prof. A. Hedley, J. Yanová, M.D., spoluautorka.

Pedagogická činnost

Vyučovala jsem studenty medicíny a mladé lékaře jak v praxi, tak v rámci výukových lekcí. Na univerzitě v Hongkongu jsem pro studenty 3. ročníku medicíny vytvořila online výukový materiál pro jejich stáž v oboru tuberkulóza. Kromě přípravy kurzu jsem jej také vedla a koordinovala. Podílela jsem se také na vývoji a výuce kurzu „Principy veřejného zdraví“, který byl součástí magisterského studia MPH na Hongkongské univerzitě.

Členství v lékařských společnostech

General Medical Council, Všeobecná lékařská rada, Česká republika
Všeobecná lékařská rada, Velká Británie
Členka České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
Členka Sdružení praktických lékařů ČR, Česká republika
Zástupkyně ČR v Evropské organizaci pro lifestylovou medicínu (ELMO)

Jazyky

Angličtina
Čeština
Ruština
Čínština