MUDr. Jan Lesenský

MUDr. Jan Lesenský

ONKOLOGICKÁ ORTOPEDIE

Na ortopedickou kliniku na Bulovce nastoupil v létě roku 2006 jako absolvent 1.LF UK. Onkologické ortopedii se věnuje nepřetržitě od roku 2008, kdy přebral ambulanci po, do důchodu odcházejím, profesoru Matějovském. Roku 2010 absolvoval EFORT traveling fellowship a následně se úspěšně ucházel o 4-měsíční fellowship na věhlasném pracovišti Rizzoli v Italské Bologni, kde se formovala onkologická ortopedie. Po návratu zavedl v Čechách metodu náhrady kostí pomocí kombinovaného štěpu. 2011 složil atestační zkoušku z ortopedie s vyznamenáním komise. Roku 2014 dokončil nostrifikaci pro Spojené státy americké (USMLE testy završené ECFMG diplomem) a následně se úspěšně ucházel o celosvětově nejprestižnější klinický fellowship onkologické ortopedie na Memorial Sloan-Kettering Cancer Center v New Yorku, který po roce završil v létě 2017 (je plně kvalifikovaný pro práci v USA). Po svém návratu do ČR zavedl do praxe několik nových metod a nadále rozvíjí zahraniční spolupráci – mimo jiné ve spolupráci s II.chir. klinikou VFN koordinuje léčbu pomocí tzv. ILP pro pacienty z USA (v New Yorku není tato léčba dostupná) a pokračuje v rozvoji onkologické ortopedie v ČR. Pravidelně přednáší doma i v zahraničí.

Dozvědět se více

Osobní údaje

Datum narození

Pracovní zkušenosti

Specializace
benigní nádory kostí
primární maligní nádory kostí
nádory měkkých tkání
pánevní resekce a rekonstrukce
operační management metastatického onemocnění skeletu
komplexní rekonstrukční a endoprotetická operativa
2011 1. náhrada dlouhé kosti pomocí „Cappanna technique“ v České republice = rekonstrukce pomocí kombinovaného štěpu od dárce a lýtkové kosti pacienta přenesné pomocí mikroanastomózy
2012 1. rekonstrukce pánve po resekci nádoru pomocí dříkové jamky LUMiC v České Republice
2016 zavedení tzv. „long-stem hemi“ a Haringtonovy rekonstrukce pánve do léčby metastatického postižení skeletu
2017 zavedení rekonstrukce pánevního kruhu pomocí páteřního fixatéru
2018 implantace 1. neinvazivně prodlužovatelné endoprotézy v Čechách
2019 zavedení individuálních custom-made implantátů vyrobených na 3D tiskárně dle plánování CT

Prezentace

Cement spacer as form of definite intercalary reconstruction
MSTS, New York, NY, USA 2018
The value of Constrained Cup to prevent instability after pelvic and proximal femur complex tumor surgery
MSTS, Denver, CO, USA 2017
Cervicocapital prostheses of proximal humerus after the resection of tumors – 20 years of experience with own desing custom-made implant
28th annual meeting of E.M.S.O.S., Athens, Greece 2015
Use of tricortical autologous graft from iliac crest reconstruction of long bone defects after block resection in tumor indications
28th annual meeting of E.M.S.O.S., Athens, Greece 2015
Chondrosarcoma of hand and feet – Review of 37 cases from single institution
28th annual meeting of E.M.S.O.S., Athens, Greece 2015
The use of structural iliac bone graft in reconstruction of short bone defects in hand and foot after bone tumor resection
17th General Meeting ISOLS, Bologna, Italy 2013
Chondrosarcoma of Hand and Feet
XXV. E.M.S.O.S. symposium, Bologna, Italy 2012
Extreme Chondrosarcoma – is paliative surgery justified?
XXV.E.M.S.O.S. symposium, Bologna, Italy 2012
Benefits of Chemotherapy in Chemorezistant High Grade Sarcomas
EFORT Forum speaker, XXX. Cervenansky Days, Bratislava 2010
Enchondromatosis versus solitary enchondroma risk of malignization and pathological fracture,
XI. EFFORT Congress, Madrid 2010
Synovial sarcoma: is biopsy a simple procedure in this specific entity?
X. EFFORT Congress, Wiena 2009

Publikace

Lesenský J1, Mavrogenis AF2, Igoumenou VG2, Matejovsky Z Jr1, Nemec K1, Papagelopoulos PJ2, Fabbri N3. Eur J Orthop Surg Traumatol. 2017 Jun 29. doi: 10.1007/s00590-017-1999-4. [Epub ahead of print]
Complex surgery for locally advanced bone and soft issue sarcomas of the shoulder girdle.
Lesensky J1, Prince DE2. Eur J Orthop Surg Traumatol. 2017 Jun 22. doi: 10.1007/s00590-017-1998-5. [Epub ahead of print]
Distracion osteogenesis reconstrucion of large segmental bone defects ater primary tumor resecion: pitalls and benefits.
Lesensky J1,2, Nemec K3, Kofranek I3, Matejovsky Z Jr3. Eur J Orthop Surg Traumatol. 2017 Jun 13. doi: 10.1007/s00590-017-1990-0. [Epub ahead of print]
Autologous structural iliac bone grats in reconstrucions of short bone defects in the hand and foot after primary bone tumor resections: a single-insituion retrospecive study.
Mavrogenis AF1, Panagopoulos GN2, Angelini A3, Lesenský J4, Vo[s C2, Megaloikonomos PD2, Kokkalis ZT5, Kontogeorgakos V2, Ruggieri P3, Papagelopoulos PJ2. Eur J Orthop Surg Traumatol. 2017 Jun 5. doi: 10.1007/s00590-017-1984-y. [Epub ahead of print]
Tumors of the hand.
Panagopoulos GN1, Mavrogenis AF2, Mauffrey C3, Lesenský J4, Angelini A5, Megaloikonomos PD1, Igoumenou VG1, Papanastassiou J6, Savvidou O1, Ruggieri P5, Papagelopoulos PJ1. Eur J Orthop Surg Traumatol. 2017 Jun 5. doi: 10.1007/s00590-017-1985-x. [Epub ahead of print]
Intercalary reconstrucions ater bone tumor resections: a review of treatments.
Včelák J1, Matějovský Z Jr, Kofránek I, Kubeš R, Lesenský J. Acta Chir Orthop Traumatol Cech. 2017, 84(1):46-51.
Periprosthetic Infection of the Knee Megaprosthesis following a Resection of Malignant Tumours around the
Knee. [Article in Czech]
Mavrogenis AF1, Lesensky J, Romagnoli C, Alberghini M, Letson GD, Ruggieri P. Orthopedics. 2011 Dec 6 34(12):e893-8. doi: 10.3928/01477447-20111021-11.
Atypical lipomatous tumors/well-differen8ated liposarcomas: clinical outcome of 67 patients
Jan Lesenský , Dr, Jan Hrubý , Dr, Jaroslav Hlubocký , Dr, Petr Mitáš , Prof, Jaroslav Lindner Cor et Vasa, Volume 58, Issue 5, October 2016, Pages e470–e47 ISSN 0010-8650
Chondrosarcoma Resection Followed by a Branched Crural tof the Right Calf: Case Report
Matějovský Z., Kofránek I., Krystlík Z., Mašek M., Lesenský J., Dungl. P. Ortopedie, 2010, roč.4, č.3 143-149. ISSN 1802-1727.
Riziko zlomenin při osteopatiích nádorů dlouhých kostí. (Risk of fractures in long bone tumor osteopathy
Němec K1, Plajner M, Krásenský J, Landor I, Lesenský J, Pinskerová V. Acta Chir Orthop Traumatol Cech. 2019 86(4):249-255.
Rotational Laxity of the Knee Joint – In Vivo MRI Study. [Ar8cle in Czech]
NOVÁK JAN, FIŠER LUKÁŠ, JŮZEK ROBERT, LESENSKÝ JAN, PERTLÍČEK JAN, ŠPŮRKOVÁ ZUZANA, BEROUŠKOVÁ
PETRA, HYRŠ LUBOMÍR. Čes. Urol 2017, 21(4): 299-304
Solitární kostní metastáza v palci ruky jako primomanifestace bilaterálního světlobuněčného renálního karcinomu pT1a u pacienta se sporadickou triplicitou urologických malignit.
J.Lesensky – asestabon thesis Means of reconstruction of intercalary defects in tumor indications
LESENSKÝ, Jan Nádory měkkých tkání. In DUNGL, Pavel. Ortopedie. 2. přepracované a doplněné vyd. Praha: Grada, 2014.
Kapitola 13.4, s. 413-432.