MUDr. Eva Krčilová

MUDr. Eva Krčilová

PRAKTICKÝ LÉKAŘ, INTERNISTA


Dozvědět se více

Osobní údaje

Datum narození

Pracovní zkušenosti

2008 - SOUČASNOST
Interní ambulance/ambulance praktického lékaře, Canadian Medical
2005 - SOUČASNOST
Interní klinika 1.LF a ÚVN Praha
- od 1/2011 staniční lékařka Oddělení všeobecných interních lůžek
- interní a obezitologická ambulance
- interní konsiliární služba pro neinterní obory ÚVN
- služby na emergency ÚVN
- licence na provádění břišní ultrasonografie
- výuka mediků 6. ročníku 1.LF UK
- organizace výuky a výuka interny 2. ročníku fyzioterapie FTVS
2004 - 2005
Sekundární lékařka, Oddělení hematologie a krevní transfuze FNKV Praha

Vzdělání a kvalifikace

2010
Atestace z oboru vnitřní lékařství
1997 - 2004
3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Publikace

2007
Solitární fibrózní tumor jater, E. Vernerová, F. Bělina, P. Hrabal, Česká a Slovenská gastroenterologie a hepatologie 2007, 61 (3): 135-138

Členství v lékařských společnostech

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Obezitologická společnost

Jazyky

Anglický jazyk