MUDr. Eva Kořenková

MUDr. Eva Kořenková

GYNEKOLOGIE

MUDr. Eva Kořenková je kvalifikovaná gynekoložka s bohatou praxí z různých zdravotnických zařízení. Mimo to je také aktivní ve vědecké a výzkumné činnosti.

Dozvědět se více

Osobní údaje

Datum narození

Pracovní zkušenosti

2021 - SOUČASNOST
Concierge Medicine Europe
2016 - 2021
Canadian Medical Care
2002 - 2013
Ústav pro péči o matku a dítě, Praha
2000 - 2002
Gynekologicko-porodnická klinika VFN, Praha

Vzdělání a kvalifikace

2011
Pelvic Floor Ultrasound, prof. H. P. Dietz, Universita of Sydney, Australia, Pelvic Floor Unit
2011
Specializovaná způsobilost v oboru urogynekologie
2006 - SOUČASNOST
Student na 3. lékařské fakulty UK v Praze – postgraduálního studium v oboru preventivní medicina
2006
Atestace – specializační způsobilost pro gynekologii a porodnictví
2003
Atestace 1. stupně v oboru gynekologie-porodnictví
1994 - 2000
Studium 1. lékařské fakulty UK v Praze

Prezentace

2012
IUGA, Brisbane – The association between hiatal dimensions and anterior compartment descent, oral presentation of poster
2005, 2007
Urogynekologie, Nové Zámky
2004 - 2010
Praktická urogynekologie

Vědecká a výzkumná činnost

2009
Vaginální porod a pánevní trauma, Postgraduální medicina
2009
Syndrom hyperaktivního měchýře, Postgraduální medicina
2008
IUGA, Como – Abnormality of the levator ani in urogynecological patients - poster
2007
IUGA, Cancun – Dimensions of the levator hiatus in women: the use of 3D/4D ultrasound in the evaluation of levator ani muscle, poster

Členství v lékařských společnostech

České lékařské komory
International Urogynecology Association
Urogynekologické společnosti
České gynekologicko-porodnické společnosti, sekce urogynekologie, perinatální medicina