Mgr. Peter Hafič, Cert. MDT

Mgr. Peter Hafič, Cert. MDT

FYZIOTERAPIE


Dozvědět se více

Osobní údaje

Datum narození

Pracovní zkušenosti

2023 - SOUČASNOST
Innova Healthcare - Poliklinika Hůrka
2021 - SOUČASNOST
Concierge Medicine Europe
2019 - SOUČASNOST
Fyzioterapeut reprezentace Běhu na lyžích
2018 - SOUČASNOST
Certifikovaná McKenzie klinika Kladno
2018
Účast na XXIII. ZOH v PyeongChangu v rámci českého medical teamu pro snowboardové disciplíny
2015 - SOUČASNOST
Fyzioterapeut reprezentace Czech snowboardcross teamu
2019 - 2022
KlinNeuro s.r.o., Poliklinika Pod Marjánkou
2013 - 2019
Centrum rehabilitace RHT s.r.o. ambulance pro děti, dorost a dospělé
2012
Centrum fyzioterapie s.r.o., ambulance pro dorost a dospělé
2011 - 2013
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, ambulantní a lůžková oddělení

Vzdělání a kvalifikace

2016
Mezinárodní akreditační zkouška v mechanické diagnostice a terapii, titul Cert. MDT.
2010 - 2012
Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Magisterské studium - studijní program Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie.
2006 - 2010
Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Bakalářské studium - studijní program Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie.
2002 - 2006
Športové gymnázium Košice, zaměření Basketbal.

Kurzy, semináře, konference

Kurzy
Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy (2020 - 2021) Bc. Vlasta Bezvodová
Management testů v kloubní diagnostice (2021) PhDr. Jan Vagner
Mechanicky nereagujíci radikulopatie (2018,2019) Hans van Helvoirt M.A., P.T., Dip MDT/MT
Radikulární syndrom kombinovaná léčba TESI a MDT (2019) Hans van Helvoirt M.A., P.T., Dip MDT/MT
Indikace a aplikace periradikulární terapie (PRT) pod sonografickou metodou (2018) MUDr. Peter Malý
Využití Mechanické diagnostiky a terapie u sportovců (2018) Georg Supp PT, Dip. MDT
Mechanická diagnostika a terapie dle McKenzie (2013 - 2017, část A - E) Eva Nováková, dip. MDT, Barbara Zrnec, Dip. MDT, Georg Supp PT, Dip. MDT
Refreš McKenzie semináře (2016, 2017) Grant Watson, Dip Phys, Dip MT, ADP (OMT), Dip. MDT, MCSP
Reflexní terapie na podkladě vývojové kineziologie u vybraných diagnóz - Vojtova metoda (2015 - 2016, část A - E) Hana Nováková, Tamara Bártíková, MUDr. Stanislav Severa
Refreš Vojtovy metody pro výměnu klinický poznatků (2017,2018) Hana Nováková, Tamara Bártíková
Posilování a strečink ve fyzioterapii (část A, B) Mgr. Zdeněk Čech, PaeDr. Petr Tlapák, CSc.
Léčba některých druhů ženské funkční sterility metodou Ludmily Mojžíšové (2013) PhDr. Eva Haladová, Věra Jedličková
Aktivní segmentální centrace, stimulace posturálních reakcí PaeDr. Pavel Švejcar
Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice Mgr. Petr Bitnar
Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi Mgr. Petr Bitnar
Viscerosomatické (viscerovertebrogenní) vztahy a viscerální rehabilitace s rozšířeným pohledem na horní část trávicího traktu Mgr. Petr Bitnar
Školicí akce vedené Prof. MUDr. Karlem Lewitem, DrSc.
Stáž ATOS Clinic Munich - školení MED X
Neinvazivní laserová terapie MUDr. Miroslav Procházka
Semináře Pohyb 1 a Pružný jako proutek - Petr Růžička
Konference
Medicína založená na důkazech v rehabilitaci
3. športová konferencia - aktivní účast přednáška na téma Skolióza a sport
Rehabilitační konference zaměřená na vybrané oblasti sportovní medicíny
Symposium sportovní medicíny a dalších věd ve vrcholovém sportu
15. let od založení McKenzie institutu v ČR
Bolest v rehabilitaci
Úloha nitrobřišního tlaku v prevenci bolestí zad
Moderní trendy v diagnostice a léčbě bolestí páteře
Workshop vertebrogenní a kloubní problematika - Annie Connor (USA), Susan E. Mercer (AUS)
Klinické zkušenosti a trendy v rehabilitaci amputovaných pacientů
26. vojenský fyziatrický den VRÚ Slapy nad Vltavou

Publikace

Klinický recenzent v kapitole svalová tkáň: Balko, J., Tonar, Z., Varga, I. Memorix histologie. Praha: Triton, 2016. ISBN 978-80-7553-009-7.
Klinický recenzent v kapitolách kosti, svaly, klouby: Hudák, R., Kachlík, D. Memorix anatomie. Praha: Triton, 2013. ISBN 978-80-7387-674-6.

Pedagogická činnost

Výuka mechanické diagnostiky a terapie + praktická výuka pro navazující Mgr. studium fyzioterapie, FBMI Kladno
Asistent při výuce kurzů Mechanické diagnostiky a terapie
Od roku 2014 pravidelná účast na Special Interesting Group (SIG) - zájmová skupina o mechanickou diagnostiku a terapii za účelem umožnit vzájemnou výměnu informací pro zkvalitnění péče o pacienty s problémy pohybového aparátu.