MUDr. Peter Wohlfahrt PhD

MUDr. Peter Wohlfahrt, Ph.D.

KARDIOLOGIE

Datum a místo narození: 2. září 1980, Košice, Slovensko

Vzdělání a odborná příprava:

1999-2006

Lékařská fakulta
Lékařská fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Slovensko

2014

Ph.D.
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

2017

Atestační zkouška z kardiologie

2006 – nyní

Pracoviště preventivní kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM), Praha, Česká republika

2011 – 2022

Centrum kardiovaskulární prevence, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Thomayerova nemocnice, Praha, Česká republika

2019 – nyní

3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova – školitel Ph.D.

2021 – nyní

1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova – přednášející

2021 – nyní

2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova – přednášející

Stáže a další vzdělávání

Srpen 2008

41. desetidenní mezinárodní výukový seminář o kardiovaskulárních chorobách, Epidemiologie a prevence, Oxford, Velká Británie

Srpen 2009

4. letní škola Evropské společnosti pro aterosklerózu, Hamburk, Německo

Září 2009

Letní škola Evropské společnosti pro hypertenzi, Smolenice, Slovensko

Listopad 2010

Pracoviště farmakologie, Evropská nemocnice Georgese Pompidoua, INSERM U970 a Univerzita Paříž V, Francie – profesor Stéphane Laurent

Březen 2013

Pokročilý kurz o hypertenzi, Svatý Mořic, Švýcarsko

Srp-říj 2013

Mayo Clinic, Rochester, USA – Oddělení kardiovaskulárních onemocnění

Bře-kvě 2014

Mayo Clinic, Rochester, USA – Oddělení kardiovaskulárních onemocnění

Črv-pro 2018

University of Utah, Salt Lake City, USA – Oddělení kardiovaskulárních onemocnění

Vědecká a výzkumná činnost

Česká studie post-MONICA

Průřezový průzkum kardiovaskulárních rizikových faktorů na náhodném vzorku populace České republiky

Průzkum ESH o mrtvici

Průřezový průzkum pacientů po první ischemické cévní mozkové příhodě

Cardiovision Brno 2030

Průřezový průzkum obyvatel města Brna

PROs jako indikátor přechodu onemocnění u srdečního selhání

Výzkumný grant Americké kardiologické asociace (AHA)

Nové nástroje pro zlepšení kardiovaskulární prevence po infarktu myokardu

Výzkumný grant Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky (AZV ČR)

Ocenění

Cena Jiřího Widimského sr.

Zasedání Mezinárodní společnosti pro hypertenzi, Vancouver, Kanada, 2010

Cena ministra zdravotnictví

Cena ministra zdravotnictví za lékařský výzkum, 2010

Ocenění za nejlepší posterovou prezentaci

Zasedání Evropské společnosti pro aterosklerózu, Göteborg, Švédsko, 2011

Ocenění předsedy Mezinárodní angiologické unie

Kongres Mezinárodní angiologické unie, Praha, 2012

Cena České společnosti pro aterosklerózu

Cena České společnosti pro aterosklerózu za nejlepší publikaci, 2013, 2015, 2018

Cena České společnosti pro hypertenzi

Cena České společnosti pro hypertenzi za nejlepší publikaci, 2012, 2014, 2016, 2018

Člen:

  • Evropské asociace pro kardiovaskulární prevenci a rehabilitaci (EACPR) při Evropské kardiologické společnosti
  • Asociace srdečního selhání (HFA) při Evropské kardiologické společnosti
  • Americké kardiologické asociace (AHA)
  • Evropské společnosti pro aterosklerózu
  • České společnosti pro aterosklerózu
  • České společnosti pro hypertenzi