MUDr. Jana Yanová

MUDr. Henrieta Mavrogeni

PRAKTICKÝ LÉKAŘ

Vzdělání

1989 – 1995

1. Lékařská Fakulta Univerzita Karlova Praha

2000

Atestace Všeobecné praktické lékařství

2021

Zahájena příprava k atestaci Psychosomatická medicína Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha

Přehled odborné praxe

1995 – 1996

Rezident, Všeobecná Fakultní Nemocnice Praha, Interní klinika, Int. odd. Strahov

1996 – 1997

Rezident, Chirurgická klinika Fakultní Nemocnice Bulovka Praha

1997 – 2000

Rezident, Katedra Všeobecného praktického lékařství, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha

2000 – 2002

Lékařka, Emergency department, General Hospital Appolonion, Nicosia Cyprus, souběžně soukromá praxe jako všeobecný praktický lékař

2003 – 2011

Canadian Medical Care jako Vedoucí praktický lékař

2007

Zřízení nestátního zdravotnického zařízení – soukromý praktický lékař

2011 – 2016

Spolupráce se zdrav. zařízením Respimed

2016 – 2021

Spoluzakladatelka, vedoucí praktický lékař – zdrav. zařízení Atoda Medical

2021

Spoluzakladatelka, partner Concierge Medicine Europe – Všeobecný praktický
lékař

Ocenění

2015 – 2018

Certifikát medicínského poradce/konzultanta Velvyslanectví USA v Praze

2020 – 2023

Certifikát medicínského poradce/konzultanta Velvyslanectví USA v Praze

Vzdělávání

2022

Akreditace k provádění vzdělávání v oboru Všeobecné praktické lékařství

Jazyky

Slovenština
Čeština
Angličtina
Maďarština
Řečtina
Ruština