MUDr. Jana Yanová

Doc. MUDr. Mariana Wohlfahrtová, Ph.D., FEBTM 

(rozena Urbanová)

Nefrologie/Interna

Vzdělání

1999-2006

Všeobecné lékařství
Lékařská fakulta, Universita P. J. Šafárika, Košice, Slovenská republika

2006-2010

Interní kmen
Institut postgraduálního vzdělávaní, Praha

2010-2012

Atestace z nefrologie
Lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Česká republika

2012

Nephrology Board Exam
1st Medical Faculty Charles University in Prague, Czech Republic

2015

PhD
Lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Česká republika
Téma: Predikce rozvoje funkce štěpu a rejekce po transplantaci ledviny

2015

Evropská atestace z transplantační medicíny
Board of Transplant Medicine, Brussel, Belgie

2020

Habilitace
Lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Česká republika
Téma: Vaskulární rejekce po transplantaci ledviny

Praxe

2006-2020

Lékař
Klinika nefrologie, Transplantcentrum, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

2015- 2016

Vedoucí transplantační ambulance
Klinika nefrologie, Transplantcentrum, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

2015- 2020

Zástupce přednosty pro vědu a výzkum
Klinika nefrologie, Transplantcentrum, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

2015- nyní

Odborný asistent
Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN, Praha

2019-2020

Nefrolog, praktický lékař
Canadian Medical Care, Praha

2021- nyní

Nefrolog, praktický lékař
Concierge Medicine Europe, Praha

2021- nyní

Praktický lékař
Ambulance VPL, Praha- Uhříněves

Zahraniční stáže

08-10/2013

Research fellow
Department of Nephrology and Hypertension, Transplant Center, Mayo Clinic Rochester, Minnesota, USA

09-11/2018

Visiting clinician
Department of Nephrology and Hypertension, University of Utah
Salt Lake City, Utah, USA

Kurzy a další vzdělání

2006

ESH Educational Master Course on Hypertension and Cardiovascular Risk
European Society of Hypertension, Prague, Czech Republic

2007

Transplant Preceptorship Program
Großhadern Hospital
Munich, Germany

2007

Transplant 360
Erasmus Medical Center
Rotterdam, The Netherlands

2009

Statistika v biomedicínském výzkumu
Euromise, Praha, Česká republika

2009

English Language Course: Cambridge E.S.O.L. Examination
Certificate of Advanced English, level C1

2009, 2010

Hesperis Course
European Society for Organ Transplantation
Barcelona, Spain & Edinburgh, Scotland

2010

Summer School on Modern Methods in Biostatistics and Epidemiology
Harvard University, Karolinska Institutet
Treviso, Italy

2011

Introductory Course on Epidemiology
European Renal Association, European Dialysis and Transplant Association Salzburg, Austria

2014

Course for Reviewers to be
European Renal Association, European Dialysis and Transplant Association Leiden, The Netherlands

Vědecká a výzkumná aktivita

2015-2018

Grant Ministerství zdravotnictví České republiky
Fenotyp vaskulární rejekce po transplantaci ledviny a izolovaná v-léze
Hlavní řešitel, 2015-2018.

2017- 2020

Grant Ministerství zdravotnictví České republiky
Genetická variabilita BKV v České republice a její vliv na patogenezi infekce po transplantaci ledviny. Spoluřešitel, 2017–2020

Ocenění

2011

Česká transplantační společnost, Cestovní grant, ATC Philadelphia 2011

2012

Česká transplantační společnost, Cestovní grant, ATC Boston 2012

2012

Česká nefrologická společnost, Cena za nejlepší prezentaci mladých autorů, Kongres ČNS, Brno

2012

European Renal Association- European Dialysis Transplantation Association Best Young Author Abstract, ERA- EDTA Congress 2012 Paris

2013

ERA – EDTA Travel Grant, ERA – EDTA Congress 2013 Istanbul

2015

Cena ministra zdravotnictví za výzkum a vývoj, Praha, Česká republika

2020

Cena České nefrologické společnosti za nejlepší publikaci

2022

Cena České nefrologické společnosti za nejlepší odbornou monografii

Odborné monografie

M. Wohlfahrtová, O. Viklický, R. Lischke. Transplantace orgánů v klinické praxi, Grada 2021

Wohlfahrtová M. Transplantační imunologie. In: Molitor M et al. Transplantace v rekonstrukční chirurgii. 1. vydání. Praha: Grada, 2017.

Urbanová M. Diabetes mellitus po transplantaci ledviny. In: VIKLICKÝ O, ADAMEC M, BALÁŽ P. a kol. Transplantace ledviny v klinické praxi. Grada 2008.

Urbanová M. Hematologické komplikace po transplantaci ledviny. In: VIKLICKÝ O, ADAMEC M, BALÁŽ P. a kol. Transplantace ledviny v klinické praxi. Grada 2008.

Vybrané zahraniční publikace

Salakova M, Ludvikova V, Hamsikova V, Kolariova M, Sroller V, Viklicky O, and Wohlfahrtova M.
Pretransplantation seroreactivity in kidney donors and recipients as a predictive factor for posttransplant BKPyV viremia. Front. Immunol. in press

Hruba P, Krejcik Z, Stranecky V, Maluskova J, Slatinska J, Gueler F, Gwinner W, Brasen JH, Wohlfahrtova M, Parikova A, Osickova K, Fronek J, Seda O, Prefertusova L, Honsova E, Viklicky O. Molecular patterns discriminate accommodation and subclinical antibody-mediated rejection in kidney transplantation. Transplantatation 2019, accepted for publication.

Wohlfahrtova M, Hruba P, Klema J, Novotny M, Krejcik Z, Stranecky V, Honsova E, Vichova P, Viklicky O. Early isolated V-lesion may not truly represent rejection of the kidney allograft. Clin Sci. 2018;132(20):2269-84.

Novotny M, Hruba P, Vichova P, Maluskova J, Honsova E, Viklicky O, Wohlfahrtova M. Isolated v-lesion resents a benign phenotype of vascular rejection of the kidney allograft – a retrospective study. Transpl Int. 2018;31(10):1153-63.

Wohlfahrtova M, Viklicky O. New strategies for evaluating the quality of kidney grafts from elderly donors. Transplant Rev 2015; 29: 212-8.

Wohlfahrtova M, Tycova I, Honsova E, Lodererova A, Viklicky O. Molecular Patterns of Subclinical and Clinical Rejection of Kidney Allograft: Quantity Matters. Kidney Blood Press Res 2015; 40:244-257.

Wohlfahrtova M, Viklicky O. Recent trials in immunosuppression and their consequences for current therapy. Curr Opin Organ Transplant. 2014 Aug;19(4):387-94.

Keddis MT, El Ters M, Rodrigo E, Dean P, Wohlfahrtova M, Kudva YC, Lorenz EC, Cosio FG. Enhanced posttransplant management of patients with diabetes improves patient outcomes. Kidney Int. 2014 Sep;86(3):610-8.

Balaz P, Rokosny S, Wohlfahrt P, Wohlfahrtova M, Adamec M, Janousek L, Fronek J, Viklicky O, Pokorna E. Dual kidney transplant: a single-center experience and review of the literature.
Exp Clin Transplant. 2013 Oct;11(5):388-95.

Wohlfahrtova M, Brabcova I, Zelezny F, Balaz P, Janousek L, Honsova E, Lodererova A, Wohlfahrt P, Viklicky O. Tubular atrophy and low netrin-1 gene expression are associated with delayed kidney allograft function. Transplantation 2014 Jan 27;97(2):176-83.

Balaz P, Rokosny S, Wohlfahrtova M, Wohlfahrt P, Bartonova A, Pokorna E, Honsova E, and Viklicky O. Identification of Expanded Criteria Donor Kidney Grafts at Lower Risk of Delayed Graft Function. Transplantation 2013 Oct 15;96(7):633-8.

Slatinska J, Rohal T, Wohlfahrtova M, and Viklicky O. Long-term Follow-up of Stable Kidney Transplant Recipients After Conversion From Tacrolimus Twice Daily Immediate Release to Tacrolimus Once-daily Prolonged Release: A Large Single-Center Experience. Transplant Proc. 2013 May;45(4):1491-6.

Urbanova M, Brabcova I, Girmanova E, Zelezny F, Viklicky O. Differential regulation of the nuclear factor-κB pathway by rabbit antithymocyte globulins in kidney transplantation. Transplantation 2012 Mar 27;93(6): 589-96.

Girmanova E, Brabcova I, Klema J, Hribova P, Wohlfartova M, Skibova J, Viklicky O. Molecular networks involved in the immune control of BK polyomavirus. Clin Dev Immunol, 2012.

Viklicky O, Krystufkova E, Brabcova I, Sekerkova A, Wohlfahrt P, Hribova P, Wohlfahrtova M, Sawitzki B, Slatinska J, Striz I, Volk HD, Reinke P. B-cell-related biomarkers of tolerance are up-regulated in rejection-free kidney transplant recipients. Transplantation 2013 Jan 15;95(1):148-5.

Viklicky O, Netuka I, Urbanova M, Adamec M, Maly J, Voska L, Pokorna E. Kidney Transplantation from a Brain-dead Heart Transplant Candidate Treated with Biventricular Assist Device: 12-Month Follow-up. NDT plus, 2008; 1(1):34-35.

Urbanova M, Kalousova M, Zima T, Skibova J, Wohlfahrt P, and Viklicky O. Fetuin-A Early after Renal Transplantation. Kidney Blood Press Res. 2009; 32(3):217-22.

Práce v recenzovaných časopisech

Wohlfahrtová, M. Jaké příznaky by měly praktického lékaře upozornit na renální onemocnění, kdy odeslat pacienta ke specialistovi. Practicus 2016;15(3):13-17. ISSN: 1213-8711.

Novotný M, Wohlfahrtová M, Viklický O. Pokroky v diagnostice a léčbě komplexu tuberózní sklerózy. Postgraduální medicína 2015;17(5): 472-477.

Wohlfahrtová, M, Černoch, M, Viklický O. Stárnoucí dárce ledviny k transplantaci. Postgraduální medicína 2015;17(5):563-569.

Řepová B., Wohlfahrtová M, Viklický O. Těhotenství po transplantaci ledviny nepředstavuje riziko pro ztrátu štěpu. Aktuality v nefrologii, 2013; 11(1), 78-81.

Viklický O, Slatinská J, Bürgelová M, Vítko S, Urbanová M, Lazanská R, Hanzal V, Bandúr S, Teplan V, Matl I, Janousek L, Honsová E, Drastichová M, Malý J. Kidney transplantation at the Institute for Clinical and Experimental Medicine. Cas Lek Cesk. 2011;150(1):56-9.

Mraz M, Urbanova M, Wohlfahrt P, Podracka L. The Brain Natriuretic Peptide (BNP) and Cardiovascular Risk in Pediatric Population (Mozgový nátriuretický peptid (BNP) a kardiovaskulárne riziko v detskom veku). Čes.-slov. Pediat. 2006;61(2): 89-94.

Členství

  • Sdružení praktických lékařů ČR
  • Zakladatel a prezident Mladých transplantologů, 2015-2017
  • Česká nefrologická společnost
  • Česká lékařská komora
  • Člen redakční rady Postgraduální nefrologie 2019-2022
  • Recenzent odborných článků v zahraničních časopisech (Transplant International)