MUDr. Jana Yanová

MUDr. Jitka Brázová, Ph.D.

PEDIATRIE, ALERGOLOGIE/ IMUNOLOGIE

Personal Information

Jméno:

MUDr. Jitka Brázová, Ph.D.

Datum narození:

1. července 1977

Nationality:

Czech

Stav:

Vdaná

Děti:

Dva synové (2008, 2011)

Odborné vzdělání a specializace:

9/2021

Evropský certifikát poradce pro zdravý životní styl (The European Certificate in Lifestyle Medicine, Health and Fitness Lifestyle Advisor)

6/2021

Specializovaná způsobilost v oboru praktický lékař pro děti a dorost

2/2008

Specializovaná způsobilost v dětském lékařství

6/2005

Atestace I. st. z pediatrie

9/1996 – 6/2002

2. lékařská fakulta University Karlovy, Praha

Postgraduální studium:

Ph.D. 6/2008

Téma disertační práce: Imunitní systém u pacientů s cystickou fibrózou.

Profesní zkušenosti:

5/2021

dosud Praktický lékař pro děti a dorost, Alergolog a klinický imunolog, Concierge Medicine Europe, s.r.o.

1/2015 – 3/2021

Alergolog a klinický imunolog, Canadian Medical, s.r.o.

1/2013 – 3/2021

Praktický lékař pro děti a dorost, Canadian Medical, s.r.o.

10/2005 – 1/2008

Praktický lékař pro děti a dorost, Canadian Medical Care, s.r.o.

10/2002 – 6/2008

Sekundární lékař na Pediatrické klinice 2. lékařské fakulty UK a FN Motol, Praha

5/2007 – 7/2007

Odborná stáž Evropské respirační společnosti na Oddělení pediatrie a kardiologie v nemocnici Royal Brompton, Londýn, Velká Británie

10/2002 – 6/2008

PGS at Institute of Immunology, 2nd Medical Faculty, Charles University Prague

10/2002 – 1/2008

Postgraduální studium na Oddělení imunologie 2. lékařské fakulty UK a FN Motol, Praha

Členství v odborných společnostech:

od 2004

Česká pediatrická společnost ČLS JEP

od 2004:

Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP

2003-2007, 2019-2022:

European Academy of Allergology and Clinical Immunology (EAACI)

2003-2007:

American College of Allergy, Asthma and Immunology (ACAAI)

Granty:

Hlavní řešitel interního grantu FN Motol, 2003-4: Role dendritických buněk v patogenezi respiračního onemocnění u pacientů s cystickou fibrózou.
Spoluřešitel grantu Ministerstva zdravotnictví ČR, 2003-5: Imunitní systém u pacientů s cystickou fibrózou.

Spoluřešitel grantu Ministerstva zdravotnictví ČR, 2003-7: Regulace imunitních mechanismů a jejich využití v nových preventivních a léčebných postupech.

Spoluřešitel grantu Ministerstva zdravotnictví ČR, 2004-6: Pseudomonas aeruginosa u pacientů s cystickou fibrózou: vliv včasné PCR – indikované léčby, identifikace cest šíření infekce.

Ocenění:

Cena ředitele FN Motol za nejlepší interní grant v roce 2003.

Cena České společnosti alergologie a klinické imunologie za nejlepší článek v časopise Alergie v roce 2004.

Jazykové znalosti:

Čeština
Angličtina
Němčina

Publikace, prezentace:

Publikace v České Republice

 • Jitka Brázová. 3 kapitoly v knize Věra Vávrová a kol. Cystická fibróza. Grada 2004. 
 • Radek Špíšek, Jitka Brázová, Daniela Rožková, Kateřina Zapletalová, Anna Šedivá, Jiřina Bartůňková. Vliv klinicky užívaných imunomodulancií na maturaci dendritických buněk. Alergie,2004;6(1):11-16.

Publikace v zahraničí

 • Brazova J., Sediva A, Pospisilova D, Vavrova V, Pohunek P, Macek M Jr, Bartunkova J, Lauschmann H. Differential cytokine profile in children with cystic fibrosis. Clin Immunol. 2005 May;115(2):210-5.

 • Spisek R., Brazova J., Rozkova D., Zapletalova K. Sediva A., Bartunkova J. Maturation of dendritic cells by bacterial immunomodulators. Vaccine. 2004;22(21-22):2761-8.

Prezentace a abstrakta v zahraničí

 • First Lifestyle Medicine clinic in Czech Republic, prezentace na 3. Evropské konferenci „Lifestyle“ medicíny, 5. – 7. 11. 2021.
 • The role of dendritic cells in pathogenesis of respiratory infection in cystic fibrosis patients. Brazova Jitka, Spisek Radek, Sediva Anna. The 18th Annual North American Cystic Fibrosis Conference. St. Louis, Missouri, USA, October 14-17, 2004. Proceedings and abstracts. In Pediatr Pulmonol Suppl. 2004;27:92-388.
 • Polymorphisms of TGF-β1 in Cystic Fibrosis. J. Brazova, K. Sismova, O. Cinek, J. Bartošova, A. Sediva. Journal of Cystic Fibrosis, Supp. 1,2004;3:82,S20-25.
 • Differential cytokine profile in patients with cystic fibrosis.  J., Brazova, A., Sediva, D., Pospisilova, V., Vavrova, P. Pohunek, M., Macek Jr., J., Bartunkova, H., Lauschman. 26th European Cystic Fibrosis Conference (ECSF), 4.-8.6.2003, Belfast, Nothern Ireland. Journal of Cystic Fibrosis, Supp. 1,2003;2:101,S25-30.
 • Polymorphisms of TGF-β1 in Cystic Fibrosis. J. Brazova, K. Sismova, O. Cinek, J. Bartošova, A. Sediva. The Scandinavian Society for Immunology 34th Annual Meeting and 19th Summer School August 24-27, 2003, Reykjavík, Iceland. (oral presentation and poster in Scandinavian J of Immunology, 2003;58:2:B06
 • Differential cytokine profile in patients with cystic fibrosis.  J., Brazova, A., Sediva, D., Pospisilova, V., Vavrova, P. Pohunek, M., Macek Jr., J., Bartunkova, H., Lauschman. EAACI Summer School „Allergy: from Science to Clinical Practice“ Vilnius, Lithuania 20 – 24 August, 2003 (poster)
 • Phenotypic and functional characteristics of dendritic cell maturation induced by clinically used immunostimulators.  Radek Spisek, Jitka Brazova, Dita Cebecauerova and Jirina Bartunkova.  Symposium on cellular therapy, 27.-29.3.2003, Regensburg, Germany (poster) 
 • Phenotypic and functional characteristics of dendritic cell maturation induced by clinically used immunostimulators. Radek Spisek, Jitka Brazova, Dita Cebecauerova and Jirina Bartunkova. FOCIS 2003  Third Annual Meeting of the Federation of Clinical Immunology Societies, May 15-19, 2003. La Maison de la Chemie, Paris, France.  Clinical Immunology. Supp. 1,2003:352,S99-100.
 • Šedivá A., Šišmová K., Brázová J., Tomášová H., Bartošová J., Bartůňková J.:  Circulating Levels of Bactericidal/Permeability Increasing Protein (BPI), Target Antigen of BPI-ANCA in Cystic Fobrosis (CF), do not Correlate with BPI-ANCA Positivity in Children with CF. 11th Interanational Vasculitis and ANCA Workshop, October 2-5,2003,Praha. Kidney Blood Press Res 2003:26:274.