Rozšiřujeme naši nabídku zdravotní péče o tradiční čínskou medicínu

10.10.2023

Concierge Medicine Europe rozšiřuje své služby o tradiční čínskou medicínu.

V rámci našeho poslání poskytovat pacientům co nejkomplexnější zdravotní péči si dovolujeme oznámit, že Concierge Medicine Europe rozšiřuje svou nabídku o tradiční čínskou medicínu jakožto doplňkovou holistickou léčbu. Naše zařízení se nachází v centru Prahy a je centrem excelence pro lifestylovou a concierge medicínu.

Rozhodnutí přidat tradiční čínskou medicínu do našeho portfolia služeb je vedeno naším závazkem poskytovat pacientům komplexnější a celistvější přístup k jejich zdravotním potřebám.

Tuto novou službu povede zkušená certifikovaná odbornice na tradiční čínskou medicínu Veronika Vlachynská. Díky dlouholeté odborné praxi v různých oborech a specializovanému školení v oblasti tradiční čínské medicíny na renomovaném INSTITUTU TČM v Praze přináší Veronika Vlachynská rozsáhlé znalosti akupunktury, fytoterapie (bylinné léčby), dietologie a řady dalších postupů tradiční čínské medicíny.

Věříme, že je třeba využívat všechny osvědčené metodologie zdravotní péče. Začleněním tradiční čínské medicíny posilujeme náš závazek k holistické péči a zajišťujeme našim pacientům přístup k širší škále léčebných postupů, které lze přizpůsobit jejich individuálním potřebám,“ říká Wolfram Schleuter, zakladatel a generální ředitel společnosti Concierge Medicine Europe. 

Naše lékařská rada v čele s vedoucí lékařkou MUDr. Janou Yanovou nedávno dospěla k závěru, že nabídka doplňkových léčebných metod může pomoci pacientům, kteří nereagují na tradiční západní medicínu. Následujeme tak příklad předních institucí, které ve světě úspěšně zřídily centra komplementární medicíny. 

Pro více informací nebo sjednání schůzky kontaktujte Concierge Medicine Europe.

---

O Concierge Medicine Europe:

Concierge Medicine Europe je prvním evropským centrem excelence pro lifestylovou a concierge medicínu. Díky orientaci na pacienta naše klinika neustále zdokonaluje své služby tak, aby vyhovovaly dynamicky se měnícím potřebám klientů, čímž holisticky přispívá k jejich celkovému zdraví.