NO AGE PROJEKT

27.12.2023

Objevili jsme se v lednovém vydání časopisu Vogue!

V článku představujeme koncept manažerských prohlídek a také to, čím se od ostatních odlišujeme.


Mottem vaší kliniky je „to add not just years to your life, but life to your years“. Longevity, dlouhý a spokojený život, je velké téma, které rezonuje společností. Zatímco délka dožití se zvyšuje, tzv. healthspan, doba, po kterou je člověk zdravý, se snižuje. Jak tuto problematiku řešíte vy?

V Concierge Medicine bereme naše motto velmi vážně. Chápeme, že samotná dlouhověkost nestačí, pokud s ní není spojena vysoká kvalita života. Zdůrazňujeme význam preventivní zdravotní péče prostřednictvím pravidelných prohlídek, screeningu a včasných zásahů, které odhalí a řeší zdravotní problémy dříve, než se stanou závažnými. Naše klinika přizpůsobuje zdravotní plány konkrétním potřebám a cílům každého pacienta. Tento individuální přístup nám umožňuje zaměřit se na optimalizaci zdraví a pohody, nikoli pouze na léčbu nemocí. Věříme, že naše pacienty také vzděláváme a poskytujeme jim informace, díky kterým mohou činit vědomá rozhodnutí, jež pozitivně ovlivní jejich zdraví.


Jak byste představila tzv. manažerské prohlídky?

Manažerská prohlídka je šestihodinový soubor vyšetření sehraného týmu lékařů, kteří úzce spolupracují. Součástí jsou rozsáhlé krevní testy, měření složení těla, vyšetření praktickým lékařem, ultrazvuk dutiny břišní a štítné žlázy, komplexní kardiologické vyšetření včetně ultrazvuku karotid a zátěžového testu, oční vyšetření, dermatologické zahrnující prevenci rakoviny kůže, screening spánkové apnoe a také lifestylová konzultace. Výstupem jsou doporučení jak medicínská, tak lifestylová. Cílem tohoto projektu je zabezpečit jednou ročně preventivní vyšetření a zároveň nabídnout maximální úsporu času zaneprázdněným lidem, nejen manažerům. Skladba klientů se během posledního roku mění – přibývá mladších lidí a žen, což mě těší. Přijíždějí cizinci jen kvůli půldni strávenému u nás, uvědomují si, že kvalita je přinejmenším srovnatelná, mnohdy vyšší než v zahraničí.


Nedávno jste rozšířili své služby také o tradiční čínskou medicínu. Jak zapadá do celkového portfolia?

Naše filozofie se točí kolem poskytování komplexní a osobní péče, zahrnuje holistický přístup, který řeší nejen důsledky, ale hlavně hledá příčiny a podporuje celkový wellbeing. Tradiční čínská medicína svými časem prověřenými postupy a důrazem na rovnováhu a harmonii doplňuje naše stávající služby a umožňuje nám nabídnout širší škálu terapeutických možností.


Někteří z vašich lékařů fungují také jako certifi kovaní lifestyloví kouči, což není v tuzemsku obvyklé.

Věříme v sílu kombinace odborných lékařských znalostí a poradenství v oblasti životního stylu. Tímto poskytujeme péči a návod našim klientům k dosažení nejlepšího možného zdravotního stavu. Integrace nejen lékařů jako lifestylových koučů je výjimečným a cenným aspektem přístupu naší kliniky. Jsme svědky úspěšných případů, kdy právě tento přístup pomáhá výrazně změnit život lidem k lepšímu, a to nám všem na klinice dělá radost.


Co přesně obnáší vaše funkce VIP Concierge Manager?

V podstatě funguji jako hlavní kontaktní osoba pro naše VIP klienty a zajišťuji, aby se jim dostalo té nejvyšší úrovně individuálních služeb a péče. To zahrnuje pochopení jejich potřeb, preferencí a očekávání. Ať už se jedná o koordinaci ošetření, nebo řešení zvláštních přání. Hned od počátku se zaměřuji na budování vztahu s mými klienty, abych jim mohla doporučit vhodného osobního lékaře, poněvadž chemie, důvěra a rovněž empatie jsou klíčové faktory vazby lékař–pacient. Zároveň se starám o komunikaci s korporátními klienty a jsem supervizorem projektu manažerských prohlídek. V rámci své funkce řeším i problémy nebo obavy klientů, neočekávané situace, někdy i zabezpečení lékařské péče v zahraničí, zajištění možnosti second opinion odborníky z klinik po celém světě a podobně. I když se občas objeví překvapivé a mimořádné požadavky, všichni na klinice se snažíme personalizovat péči maximálně, nestandardizovat, ba naopak být kreativní.