Lifestylová medicína pro všechny, kteří chtějí žít dlouho a kvalitně

20.01.2022

V Praze vznikla soukromá klinika Concierge Medicine Europe (CME), která razí nový trend v péči o zdraví - lifestylovou medicínu. Čím se tento inovativní koncept liší od klasické medicíny, vysvětlil zakladatel a výkonný ředitel Wolfram A. Schleuter a obchodní ředitelka Michaela Löblová.


Začněme vaším pohledem na české zdravotnictví, pane Schleutere. Jak je hodnotite?

Myslím, že české zdravotnictví je na velmi dobré úrovni. Čeští lékaři jsou výborní, o mnoha z nich je známo, že jsou ve svých oborech skutečnými odborníky. V medicíně je však - více než kdekoli jinde - velkým problémem nedostatek času. Když jdete za praktickým lékařem, tak má často na starosti až 3 tisíce klientů. Při návštěvě v ordinaci může každému věnovat jenom pár minut, což mu neumožňuje pacienta dobře poznat a vědět o všech jeho potížích. Praktičtí lékaři mají čas pouze na léčbu zdravotních obtíží, ale nepomáhají člověku zůstat zdravý.


Vaše klinika se věnuje péči o zdraví trochu jinak, než jsme zvyklí. Kde jste čerpali inspiraci? 

Inspiroval jsem se vlastním zážitkem, když jsem byl pacientem na klinice Mayo v USA, která má pověst nejlepší nemocnice na světě. Zde jsem se seznámil s pojmem lifestylová medicína. Jde o lékařskou specializaci založenou na Evidence Based Medicine, tedy postavenou na důkazech z klinických studií. V jejím rámci lékař neléčí jen nemoc, ale má dost času na to, aby využil pozitivní zásahy do životního stylu klienta, jako jsou zdravá výživa, aktivní pohyb, kvalitní spánek a další. To je cesta k prevenci a někdy i ke zvrácení chronických chorob. Díky tomu po- máhá lidem, aby zůstali zdraví. Ale to lze provádět jen v případě, pokud má lékař na každého jedince dostatek času. Po zkušenosti z kliniky Mayo jsem se začal v tomto oboru vzdělávat - navštěvoval jsem program lifestylové medicíny na Harvardské lékařské fakultě v USA a stal se ambasadorem pro ČR v Evropské asociaci lifestylové medicíny. Naši lékaři se v této oblasti také vzdělávají. Filozofií naší kliniky je, že každý lékař má maximálně 650 klientů, aby jim mohl věnovat dost času a využít své znalosti ke komplexní zdravotní péči o každého klienta jako jednotlivce.


Lifestylová medicína je tedy pojem v Česku nový. Můžete jej přece jenom představit podrobněji?

Zaprvé jde o to, že lékaři mají méně klientů, a díky tomu jim poskytují individuálnější péči. V naléhavých případech garantujeme vyšetření stejný, či následující den. Lékaři spolupracují s týmem specialistů i subspecialistů, jako jsou odborníci na výživu, trenéři lifestylové medicíny nebo osobní trenéři, aby pomohli klientům dosáhnout pozitivních změn v životním stylu, a tím i zlepšení zdravotního stavu. Nabízíme také šestihodinové vyšetření pro manažery, což je unikátní program, kdy během jednoho dne pohodlně navštíví šest specialistů, absolvují u nich vyšetření a od osobního lékaře získají podrobné shrnutí výsledků s lékařskými doporučeními. V rámci naší kliniky máme k dispozici víc než třicet lékařských specializací pod jednou střechou, proto můžeme zajistit komplexní zdravotní péči časově efektivním způsobem bez dlouhých čekacích lhůt. Jsme hrdí i na to, že jsme v ČR jediným poskytovatelem unikátní léčby bolesti zad pomocí amerického zařízení MedX. Je klinicky prokázáno, že snižuje bolesti zad v 85 procentech případů při šestiminutovém ošetření jednou týdně. Bolest zad je velmi vysilující stav a v mnoha případech tento stroj nabízí alternativu k operaci. 


Jedním z vašich programů je 360° Prevence. V tom názvu cítím principy celostní medicíny a hledání souvislostí mezi fyzickým a psychickým stavem... 

Program 360° Prevence je speciálně určen pro klienty, kteří chtějí mít oddaného osobního lékaře, který individuálně pracuje s pacienty a umožňuje jim dosáhnout optimálního zdraví. Kromě běžné zdravotní péče zahrnuje rozšířené preventivní kontroly, analýzu složení těla a další aspekty péče šité na míru. Jde o holistický přístup založený na medicínských důkazech. Součástí programu jsou rovněž osobní koučink v rámci lifestylové medicíny včetně výživového poradenství, optimálních pohybových aktivit, redukce stresu, mindfulness, zdravého spánku a podobně, takže jde skutečně o celostní, respektive holistický program.


A plány rozvoje?

První kliniku v Praze jsme otevřeli v květnu 2021 a v budoucnu plánujeme otevření dalších.


Paní ředitelko, vy máte zkušenost s českými klinikami privátní péče. Co má CME navíc?

Většina poskytovatelů privátních lékařských služeb se kromě běžné zdravotní péče soustředí na preventivní medicínu. Concierge Medicine Europe jde v tomto ohledu ještě o úroveň výše. Kromě toho, že zastřešujeme klíčové lékařské obory na jednom místě, jsme rovněž Centrem excelence pro preventivní a lifestylovou medicínu. To klientům zajišťuje specifické zdravotní služby podporující pozitivní změny životního stylu, které dle nejnovějších výzkumů pomáhají prodloužit život o 10 až 12 kvalitně prožitých let. Jak zmínil pan ředitel Schleuter, díky péči multidisciplinárního týmu lékařů pomáháme klientům předejít rozvoji vážných civilizačních onemocnění a pomocí metod lifestylové medicíny jsme navíc schopni některé nemoci zvrátit a člověka vrátit zpět mezi zdravé. Týká se to třeba vysokého tlaku a souvisejících zdravotních komplikací nebo diabetu 2. typu, což jsou choroby zásadně ovlivňované životním stylem. Ale je to možné jen v primárních stadiích nemoci bez dalších komplikací. Čím dříve k nám tedy klient přijde, tím je vyšší šance, že mu můžeme navrátit pevné zdraví.


Nabízíte celou řadu programů - můžete představit hlavní rozdíly a říci, komu jsou určeny?

Naše péče je vhodná pro každého, kdo chce prožít co nejdelší a nejkvalitnější život. Širokou škálu programů pro dospělé a děti nabízíme proto, aby si mohl vybrat každý a zvolit si rozsah péče, jaký mu vyhovuje. Programy se liší rozsahem služeb. Součástí všech je péče osobního lékaře, který pečuje maximálně o 650 klientů, navíc zahrnují péči vybraných specialistů, různé typy preventivních vyšetření, odborné konzultace v oblasti životního stylu či očkování. Rozbor by zabral příliš velký prostor. Ovšem můžu zmínit, že součástí nejvyššího programu VIP Premium Concierge je zhodnocení navržené léčby specialisty z mezinárodních Center excelence či krytí léčby v nejlepších evropských nemocnicích. A ve většině programů mohou klienti využívat i zmíněný přístroj MedX pro diagnostiku a léčbu bolestí zad. Podrobný přehled služeb v našich programech zájemcům ochotně poskytne naše klientské centrum.


Lifestylová medicína, to je nový trend, který Concierge Medicine Europe přináší do Česka.


Wolfram A. Schleuter

Podnikatel německého původu žije a podniká v ČR. Je zakladatelem a generálním ředitelem několika úspěšných společností v cestovním ruchu, aktuálně se věnuje řízení firem v oblasti inovací v lékařské peči. Vystudoval London Business School a European Leadership Institute, kde získal titul MBL. Absolvoval odborné programy ve zdravotnictví na Harvardově univerzitě v USA v oboru veřejného zdraví a lifestylové medicíny, nyní působí ve funkci CEO společnosti Concierge Medicine Europe, jež v Praze provozuje stejnojmennou soukromou kliniku. Je také velvyslancem ČR v Evropské organizaci lifestylové medicíny (ELMO).


Michaela Löblová

Obchodní ředitelka kliniky Concierge Medicine Europe (CME) vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Pracovala na různých obchodních pozicích v korporátních firmách, třeba v globální výzkumné a analytické společnosti AC Nielsen, mediální a reklamní společnosti POS Media a donedávna jako obchodní ředitelka soukromé polikliniky Program Health Plus.