Concierge Medicine Europe ve Forbes 2023

22.05.2023

První pobočku butikové kliniky Concierge Medicine Europe otevíral Wolfram Schleuter v Praze před rokem a půl. Věřil, že díky specializaci na lifestyle medicínu a komplexní přístup k lidskému tělu přináší čechům koncept, který vzbudí zájem i v zahraničí. Teď Schleuter finišuje před otevřením druhé pobočky a jeho klinika byla zařazena do výběru sta nejlepších firem v Česku v kategorii Zdraví, vzdělání a humanita.

Podnikatel Wolfram Schleuter víří český trh privátního zdravotnictví nejen konceptem concierge medicine, ale hlavně kombinací s lifestyle medicínou. Má s tímhle zaměřením velké plány, na rozdíl od svého posledního byznysového projektu ale expanzi řídí mnohem pomaleji.

Poučil se z chyb, které udělal během rozvoje firmy iPilot, která lidem sice nabízela lákavou možnost vyzkoušet si pilotování obřích letadel, ale vyrostla příliš rychle. „Měli jsme pobočky skoro v desítce zemí a já jsem neměl čas věnovat se každé z nich,“ vysvětluje Schleuter, který v důsledku toho bojoval se stresem a vysokým tlakem.

Dostali ho z toho lékaři na prestižní americké klinice Mayo, jejíž pří- stup k pacientům a péče Němce žijícího dlouhá léta v Praze fascinovala. Do Čech si tak přivezl pevnější zdraví i podnikatelský nápad, který si tu rychle našel svoje místo. „V lednu otevíráme druhou pobočku na pražském Smíchově. Vzhledem k tomu, že ta první je na Pankráci, zvolili jsme opačnou stranu Prahy, abychom byli dostupnější,“ říká.

Pobočka hned vedle obchodního centra Nový Smíchov bude opět založená na principech lifestylové medicíny, která holisticky zkoumá zdraví člověka jako celek. Lékaři nezasahují pouze ve chvíli, kdy nastane nějaký problém, ale aktivně hledají cesty, jak dostat klienty do co nejlepší kondice a udržet je v ideálním zdravotním stavu.

Lifestyle medicína zároveň nespoléhá jen na krevní a jiné testy, které nemusí pacientův problém odhalit, ale zkoumá celou pacientovu historii a zaměřuje se na problémy i ze somatického hlediska,“ vysvětluje bavorský rodák, který absolvoval program lifestylové medicíny na Harvard Medical School v Bostonu a v oblasti lékařského managementu se vzdělával i na Harvard School of Public Health a na klinice v Clevelandu.

Typickými pacienty Concierge Medicine Europe jsou vrcholoví manažeři, kterým klinika výrazně šetří čas i díky tomu, že mohou navštívit třeba šest různých doktorů v jeden den. „Prémiová medicína je ale u nás dostupná pro všechny. Lidé si často myslí, že jsme jen pro milionáře, ale náš servis vyjde nastejno, jako když si v Praze dáte každý den v roce jedno cappuccino,“ říká Wolfram Schleuter. 

I vzhledem k požadavkům a potřebám pacientů se klinika čím dál víc zaměří na precision medicine, tedy přesnou medicínu, která je za- ložená na individuálním plánu pro každého pacienta, protože bere

v úvahu variabilitu genů, prostředí a životního stylu. „Cílem je přesně identifikovat silné a slabé stránky a potom se zaměřit na ty slabé a jejich zlepšení. V tomto přístupu se v pacientově zdraví více angažují také naší lifestyloví kouči,“ vysvětluje Schleuter.

Vedle toho klinika nabízí 360stupňový program zaměřený výhrad- ně na genetické predispozice a jejich testování. „Vzorek DNA pošleme našemu partnerovi do Barcelony a ten vytvoří skóre risku různých nemocí, jako je rakovina, nemoci srdce nebo cukrovka. Lékař potom ví, že se u pacienta musí více zaměřit na některá konkrétní vyšetření, a především sledovat další vývoj. Pacient má zase možnost s našimi specialisty, jako jsou nutriční terapeuti nebo trenéři, pracovat na tom, aby zlepšil svou životosprávu,“ popisuje Schleuter jednu z částí programu.

Poboček chce otevřít v hlavním městě celkem pět. „Consierge medicína je také o pohodlí a k tomu patří i to, že budeme na strategických místech, aby to k nám pacienti neměli déle než patnáct dvacet minut cesty,“ podotýká s tím, že svým pražským projektem chce zároveň inspirovat další evropské lékaře, kteří plánují kliniku s podobným konceptem otevřít i ve svých zemích. Největší potenciál přitom vidí v Rakousku, Německu, ale například i Belgii.