Blahopřejeme MUDr. Janě Yanové: zástupkyni ELMO pro Českou republiku

21.11.2021

MUDr. Jana Yanová


Blahopřejeme naší vedoucí lékařce MUDr. Janě Yanové ke jmenování zástupkyní České republiky v Evropské organizaci pro medicínu životního stylu (ELMO). Tato organizace podporuje léčbu a prevenci chronických onemocnění založenou na důkazech. V Concierge Medicine Europe je naším posláním vaše pevné zdraví a dlouhý život! Přijďte k nám na bezplatnou prohlídku a seznamovací návštěvu, během níž se dozvíte více!

O výzkumu v oblasti lifestylové medicíny, prevence a léčby neinfekčních onemocnění Nejčastějšími příčinami úmrtnosti a nákladů na zdravotní péči na celém světě jsou chronická onemocnění, která jsou důsledkem životního stylu a prostředí. Ekonomická zátěž způsobená nesprávným životním stylem je již neudržitelná a není možné ji ignorovat. Většině chronických onemocnění lze předcházet. Pro léčbu příčin těchto onemocnění a jejich úspěšnou prevenci je třeba se důkladně zaměřit na aspekty lifestylové medicíny.

Součástí lifestylové medicíny je výzkum, prevence, diagnostika a léčba dysfunkcí způsobených nefyziologickým životním stylem (onemocnění související s životním stylem, angl. zkr. LRD) a morbidogenním prostředím podporujícím takový životní styl.

Hlavním cílem a zaměřením lifestylové medicíny je podpora zdravějšího života prostřednictvím zdravého životního prostředí i životního stylu. Léčba onemocnění souvisejících s životním stylem zahrnuje nutriční, pohybové, psychologické, sociální, ekonomické a environmentální intervence. K úspěšnému dosažení tohoto cíle je zapotřebí vzdělávání, školení a komunikace o lifestylové medicíně s odborníky i širokou veřejností.