MUDr. Jana Yanová

MUDr. Jana Yanová

PRAKTICKÝ LÉKAŘ, VEDOUCÍ LÉKAŘ

Spoluzakladatelka a vedoucí lékařka nově založené polikliniky Concierge Medicine Europe (Centrum excelence pro preventivní a lifestylovou medicínu), která poskytuje komplexní péči se službami praktického lékaře a specializovaných lékařů zahraničním i tuzemským pacientům. Jana Yanová v minulosti působila jako primářka a praktická lékařka na špičkové soukromé lékařské klinice a také jako odborná asistentka na lékařské fakultě Hongkongské univerzity, kde se zabývala vědeckou činností, vyučováním a přípravou učebních osnov. Má vynikající zkušenosti s prací v multikulturním prostředí.

Pracovní zkušenosti

5/2021 – SOUČASNOST

Spoluzakladatelka a vedoucí lékařka, praktická lékařka, Concierge Medicine Europe (Centrum excelence pro preventivní a lifestylovou medicínu)

2012-2021

Vedoucí lékařka pro Prahu 4 a praktická lékařka, Canadian Medical Care, Praha, Česká republika

2004- 2012

Praktická lékařka, Canadian Medical Care, Praha, Česká republika

1999-2004

Odborná asistentka na katedře komunitního lékařství a katedře rodinného lékařství, Hongkongská univerzita

1998-2003

Praktická lékařka, Locum, Praha, Česká republika

1995-1997

Rezident, Katedra všeobecného praktického lékařství, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ), Praha, Česká republika

1994-1995

Rezident, Interní klinika, Klinika chirurgie, Národní tchajwanská univerzitní nemocnice, Tchaj-wan 

1993-1994

Rezident, Interní klinika, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

1992-1993

Výzkumná asistentka, Klinika kardiochirurgie, Národní tchajwanská univerzitní nemocnice, Tchaj-wan

Vzdělání a kvalifikace

1985-1991

Studium a získání titulu MUDr., 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika

1997

Získání licence praktického lékaře, Praha, Česká republika

1998

Získání licence k výkonu lékařské praxe na Tchaj-wanu, Tchaj-pej, Tchaj-wan

2002

Diplomovaná členka, MFMPH, Fakulta veřejného zdravotnictví, Royal College of Physicians, Velká Británie

Kurzy, semináře, konference

1999

Kurz infekčních nemocí, Hongkongská univerzita, Hongkong

2000-2001

Kurz zdravotnické ekonomiky, Aberdeenská univerzita, dálkový roční kurz

2002

Kurz klinické etiky, Hongkongská univerzita, Hongkong

2003

Mezinárodní konference o informatice v medicíně, Hongkong

2004

Konference Světového fondu pro výzkum rakoviny (WCRF): Prevence rakoviny, Hongkong

2014

Kurz ultrazvuku břicha, dvoutýdenní kurz

2006-2021

Pravidelná účast na konferencích pro praktické lékaře: Medicína v praxi, Kongres pro primární péči

2021

Certifikát ELMO (Evropská organizace pro medicínu životního stylu)

Prezentace

2003

10. mezinárodní konference o rakovině, Hongkong. Prezentace studie: Účinnost a efektivita oportunního screeningu karcinomu děložního čípku v Hongkongu

Zdravotnické mise

1995

World Vision, projekt Youth Ambassadors, zdravotnice – poskytování péče účastníkům projektu

2014

Fidži, Marine Reach Ministry – poskytování lékařské péče v mobilní klinice v odlehlých oblastech Fidži

Publikace

Účinnost a efektivita oportunního screeningu karcinomu děložního čípku: srovnání s organizovaným screeningem. Adab P. (1), McGhee SM, Yanová J., Wong CM, odborný časopis Medical Care; 2004; 42:600-609.

„Snow on Cholera“, vzdělávací interaktivní video pro postgraduální studium MPH (Master of Public Health), Hongkongská univerzita, prof. A. Hedley, J. Yanová, M.D., spoluautorka.

Pedagogická činnost

Vyučovala jsem studenty medicíny a mladé lékaře jak v praxi, tak v rámci výukových lekcí. Na univerzitě v Hongkongu jsem pro studenty 3. ročníku medicíny vytvořila online výukový materiál pro jejich stáž v oboru tuberkulóza. Kromě přípravy kurzu jsem jej také vedla a koordinovala. Podílela jsem se také na vývoji a výuce kurzu „Principy veřejného zdraví“, který byl součástí magisterského studia MPH na Hongkongské univerzitě.

Členství v lékařských společnostech

General Medical Council, Všeobecná lékařská rada, Česká republika
Všeobecná lékařská rada, Velká Británie
Členka České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
Členka Sdružení praktických lékařů ČR, Česká republika
Zástupkyně ČR v Evropské organizaci pro lifestylovou medicínu (ELMO)

Jazyky

Angličtina
Čeština
Ruština
Čínština